Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 27/09/2022 02:54 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các Ban đảng, Sở ngành có liên quan và Lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đảng đoàn LHHVN và Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Kim Hùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, chỉ đạo sát sao phát triển đội ngũ trí thức trong tỉnh. Tỉnh uỷ Ninh thuận đã ban hành Chương trình hành động số 202-Ctr/TU ngày 07/11/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành của tỉnh đã triển khai nhiều văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội liên quan đến đội ngũ trí thức.

Hiện nay, toàn tỉnh có 12.800 trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các tổ chức KH&CN và các đơn vị sự nghiệp có hoạt động KH&CN là 782 người. Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận có 8.200 hội viên. Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Trí thức công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã phát huy tốt vai trò và năng lực, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành góp phần đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có rất nhiều đóng góp và cống hiến cụ thể trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế-xã hội của tỉnh như giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Công tác nhân sự của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã được kiện toàn, Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã được thành lập và ban hành Quy chế làm việc, từng bước củng cố hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Tỉnh uỷ đối với Liên hiệp Hội tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu đã cập nhật một số chính sách, chủ trường và kết quả đạt được của Tỉnh uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch của tỉnh, đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước.

Đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh Tỉnh uỷ luôn quán triệt vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận là cầu nối giữa trí thức với Đảng, nâng cao nhận thức của các Ban đảng, Sở ngành của tỉnh về vai trò của Liên hiệp Hội. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Tỉnh uỷ đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận sớm tham mưu và xây dựng Quy chế phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan; chủ động đề xuất các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện trên danh mục đã được Tỉnh uỷ ban hành kèm theo Nghị quyết 14/NQ/TU. Hiện nay, Tỉnh uỷ cũng đã phê duyệt việc xây dựng trụ sở chung cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hôi của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong công tác phối hợp, làm việc.

tm-img-alt

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Là Đại biểu Quốc hội 3 nhiệm kỳ tại tỉnh Ninh Thuận (khóa XIII, XIV, XV), Chủ tịch Phan Xuân Dũng thực sự vui mừng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh nhằm vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; biểu dương Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo, kỹ thuật của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và văn hoá của tỉnh.

tm-img-alt

TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN phát biểu kết luận buổi làm việc

TSKH. Phan Xuân Dũng cũng đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW; đổi mới phương pháp vận động trí thức để có thêm những kết quả đột phá; phát huy nhiều hơn nữa vai trò của Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh; chủ động làm việc với các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam để sớm ban hành Quy chế phối hợp với các Sở ban ngành. Đồng thời cũng đễ xuất với Tỉnh uỷ tiếp tục tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ hơn nữa cho Liên hiệp Hội tỉnh cùng tham gia thực hiện, cũng như xem xét việc bổ sung thêm biên chế cho Liên hiệp Hội tỉnh.

Với các kiến nghị của Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Phan Xuân Dũng sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan của Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp và thực hiện, góp phần nâng cao hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

Với vai trò là tổ chức chính – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn đồng hành với tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố cả nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, thực hiện tốt công tác phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy theo Quyết định 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương, nhất là trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

tm-img-alt

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Xem Thêm

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông
Ngày 17/11/2022 tại TP Gia Nghĩa, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Nông.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng
Ngày 28/10/2022 tại TP Đà Lạt, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Lâm Đồng.
Tuổi trẻ Liên Hiệp Hội Việt Nam hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ươnglần IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra trong 02 ngày 10, 11/10/2022 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Thanh Hóa
Sáng ngày 15/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.