Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 27/09/2022 02:54 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các Ban đảng, Sở ngành có liên quan và Lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

tm-img-alt

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đảng đoàn LHHVN và Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Kim Hùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức trong tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm, chỉ đạo sát sao phát triển đội ngũ trí thức trong tỉnh. Tỉnh uỷ Ninh thuận đã ban hành Chương trình hành động số 202-Ctr/TU ngày 07/11/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành của tỉnh đã triển khai nhiều văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội liên quan đến đội ngũ trí thức.

Hiện nay, toàn tỉnh có 12.800 trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) trong các tổ chức KH&CN và các đơn vị sự nghiệp có hoạt động KH&CN là 782 người. Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận có 8.200 hội viên. Những năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh. Trí thức công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã phát huy tốt vai trò và năng lực, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành góp phần đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, đội ngũ trí thức của tỉnh đã có rất nhiều đóng góp và cống hiến cụ thể trong nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế-xã hội của tỉnh như giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Công tác nhân sự của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã được kiện toàn, Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã được thành lập và ban hành Quy chế làm việc, từng bước củng cố hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của Tỉnh uỷ đối với Liên hiệp Hội tỉnh, đồng thời phát huy vai trò, chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu đã cập nhật một số chính sách, chủ trường và kết quả đạt được của Tỉnh uỷ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quy hoạch của tỉnh, đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và trở thành trung tâm năng lượng tái tạo lớn nhất cả nước.

Đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh Tỉnh uỷ luôn quán triệt vai trò của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận là cầu nối giữa trí thức với Đảng, nâng cao nhận thức của các Ban đảng, Sở ngành của tỉnh về vai trò của Liên hiệp Hội. Nhằm tạo hành lang pháp lý cho Liên hiệp Hội tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Tỉnh uỷ đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận sớm tham mưu và xây dựng Quy chế phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan; chủ động đề xuất các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện trên danh mục đã được Tỉnh uỷ ban hành kèm theo Nghị quyết 14/NQ/TU. Hiện nay, Tỉnh uỷ cũng đã phê duyệt việc xây dựng trụ sở chung cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hôi của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức trong công tác phối hợp, làm việc.

tm-img-alt

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua. Là Đại biểu Quốc hội 3 nhiệm kỳ tại tỉnh Ninh Thuận (khóa XIII, XIV, XV), Chủ tịch Phan Xuân Dũng thực sự vui mừng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh nhằm vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh, chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh; biểu dương Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo, kỹ thuật của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và văn hoá của tỉnh.

tm-img-alt

TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LHHVN phát biểu kết luận buổi làm việc

TSKH. Phan Xuân Dũng cũng đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27/NQ-TW; đổi mới phương pháp vận động trí thức để có thêm những kết quả đột phá; phát huy nhiều hơn nữa vai trò của Đảng đoàn Liên hiệp Hội tỉnh; chủ động làm việc với các Ban chuyên môn của Liên hiệp Hội Việt Nam để sớm ban hành Quy chế phối hợp với các Sở ban ngành. Đồng thời cũng đễ xuất với Tỉnh uỷ tiếp tục tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ hơn nữa cho Liên hiệp Hội tỉnh cùng tham gia thực hiện, cũng như xem xét việc bổ sung thêm biên chế cho Liên hiệp Hội tỉnh.

Với các kiến nghị của Liên hiệp Hội tỉnh, Chủ tịch Phan Xuân Dũng sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan của Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp và thực hiện, góp phần nâng cao hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.

Với vai trò là tổ chức chính – xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, Liên hiệp Hội Việt Nam luôn đồng hành với tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh, thành phố cả nước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, thực hiện tốt công tác phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy theo Quyết định 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Bí thư Trung ương, nhất là trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

tm-img-alt

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tặng quà lưu niệm Tỉnh uỷ Ninh Thuận

Xem Thêm

Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện tình nguyện tại Thái Nguyên
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023) và Ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3, trong không khí rộn ràng của tháng Thanh niên, ngày 17-3, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp cùng ĐTN Bộ Nội vụ và ĐTN Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn - Đến với địa chỉ đỏ" tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn thanh niên LHHVN với hoạt động quyên góp nghĩa tình tại tỉnh Hòa Bình
Chào mừng 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN), ngày 10/2, Đoàn Thanh niên LHHVN phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tổ chức chương trình "Xuân chia sẻ yêu thương" năm 2023.
Xuân gắn kết, Tết yêu thương
Ngày 12/1, tại Trường tiểu học Chu Văn An Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam đã tham gia chuỗi sự kiện chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”. Đây là năm thứ 8 chuỗi chương trình “Xuân gắn kết, Tết yêu thương” được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre
Chiều ngày 20/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Bến Tre về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái
Ngày 16/12, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Phát huy sức trẻ trong công cuộc chuyển đổi số
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia của Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình
Sáng ngày 13/5, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Đắk Nông
Ngày 17/11/2022 tại TP Gia Nghĩa, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Nông.

Tin mới

Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo lần thứ 11 - năm 2023
Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam gặp gỡ báo chí công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Chủ trì buổi họp có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban TT&PBKT LHHVN.
Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng
Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.
Lào Cai: Nhiều ý kiến của trí thức góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sau gần một tháng triển khai, đã có trên 100 ý kiến của đội ngũ trí thức trong tỉnh góp ý vào các nội dung dự Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoạt thiện dự thảo luật.
Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thực hiện tình nguyện tại Thái Nguyên
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023) và Ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh 26/3, trong không khí rộn ràng của tháng Thanh niên, ngày 17-3, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp cùng ĐTN Bộ Nội vụ và ĐTN Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn - Đến với địa chỉ đỏ" tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII
Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Bài 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VI
Ngày 27-28/4/2010, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) Liên hiệp Hội Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của 677 đại biểu đại diện cho 125 hội thành viên (gồm 55 Liên hiệp hội địa phương và 70 hội ngành toàn quốc, trong đó có 4 tổng hội với hơn 80 hội thành viên hoạt động trong phạm vi cả nước)