Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 30/03/2023 16:12 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 30/3 tại TP Nha Trang, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, về phía tỉnh ủy Khánh Hòa có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh.

tm-img-alt

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung của buổi làm việc về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo của Tỉnh ủy và Liên hiệp Hội Khánh Hòa nêu rõ: Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 31/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Thông tri số 03-TT/TU ngày 12/5/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Công văn số 2858/CV-TU ngày 8/7/2019 về việc thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành hàng chục văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42- CT/TW và Chương trình hành động số 24-CTr/TU nhằm xây dựng đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với trí thức; tuyên truyền, giải thích, động viên trí thức tự nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đóng góp trí tuệ vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Hàng năm, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học; phát huy vai trò, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham mưu, hoạch định, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tàibáo cáo về hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh

Đối với Liên hiệp Hội Khánh Hòa, sau hơn 35 năm xây dựng, phát triển, đến nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa có 40 Hội thành viên, với trên 87.000 hội viên, trí thức (ngoài ra còn có hơn 200.000 hội viên Hội Khuyến học). Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quản lý, tin tưởng giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà đã tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và các Hội thành viên phát huy khả năng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng và giảm nghèo bền vững; tích cực tư vấn, phản biện xã hội trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội, giúp cho tỉnh và các đơn vị, các ngành, các địa phương trong tỉnh có thêm cách nhìn, sự lựa chọn và quyết định khoa học, đúng đắn, tối ưu trong xây dựng, triển khai, thực hiện các đồ án, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch. Tham mưu và giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh: tổ chức Diễn đàn trí thức mỗi năm 02 lần; xét chọn - tôn vinh Trí thức tiêu biểu, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật 02 năm một lần.

Đặc biệt, trong năm năm vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà, các Hội thành viên luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các giai đoạn, trong tất cả 14 nội dung chuyên đề (từ năm 2007 đến nay). Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện 65 Hội đồng tư vấn - phản biện cho hơn 70 đồ án - đề án - dự án về quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên phạm vi của tỉnh; góp ý bằng văn bản về các chuyên ngành, chuyên đề gần 500 lượt; tổ chức 16 Diễn đàn trí thức, đề xuất hàng trăm kiến nghị, giải pháp hiệu quả về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương đang quan tâm; tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức xét chọn và tôn vinh 248 lượt trí thức tiêu biểu và 38 tập thể đội ngũ trí thức được tuyên dương; phát hành rộng rãi 40 số bản tin Khoa học và Cuộc sống với trên 15.000 ấn bản và hàng trăm tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; tổ chức 78 lớp tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hơn 4.500 lượt học viên thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội. Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 10 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 10 Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng. Rất nhiều sản phẩm dự thi đạt giải cấp tỉnh, cấp toàn quốc, được phổ biến, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Hội thi thực sự là môi trường, điều kiện thuận lợi trong thi đua sáng tạo kỹ thuật và thông qua đó tăng cường khối đoàn kết, liên minh Công – Nông – Trí sinh động, hấp dẫn; Cuộc thi là mảnh đất tươi tốt và rộng mở để ươm mầm sáng tạo, say mê tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của tỉnh.

tm-img-alt

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận và cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xem công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, nhiệt tình, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Khánh Hòa sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức góp phần đưa Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa, du lịch của Miền Trung và của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Liên hiệp Hội tỉnh đổi mới công tác vận động trí thức, đặc biệt chú trọng trí thức trẻ, trí thức trong khối doanh nghiệp; chủ động đề xuất kiến nghị với tỉnh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phan Xuân Dũng nhiệt liệt chúc mừng tỉnh Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 370 năm thành lập; Đồng chí đánh giá cao những kết quả Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cảm ơn và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động trí thức và phát triển Liên hiệp Hội tỉnh. Đặc biệt là công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao, chú trọng phát triển công nghệ gắn với phát triển du lịch;  đồng chí biểu dương Liên hiệp Hội Khánh Hòa đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Xuân Dũng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Khánh Hòa phát triển giàu đẹp, văn minh, hoà nhịp cùng sự phát triển của cả nước./.

Xem Thêm

Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Ngày 07/9, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Huyện đoàn Định Hoá tổ chức khánh thành Ngôi nhà khăn quàng đỏ trao tặng gia đình em Lưu Anh Thư, học sinh Trưởng Tiểu học Phú Tiến, huyện Định Hoá.
Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023
Tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức trao Huy hiệu Đảng là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện được sự tôn trọng những người đã xứng đáng được Đảng tôn vinh.
Lễ gặp mặt tri ân nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7
Ngày 25/7, Công đoàn Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), tưởng nhớ và tri ân công ơn các anh hùng liệt sỹ, những thương binh, bệnh binh đã không tiếc máu xương chiến đấu vì tự do, độc lập của dân tộc.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.