Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 30/03/2023 16:12 (GMT+7)

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ngày 30/3 tại TP Nha Trang, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, về phía tỉnh ủy Khánh Hòa có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng, các sở, ngành có liên quan và Liên hiệp Hội tỉnh.

tm-img-alt

Toàn cảnh buổi làm việc

Nội dung của buổi làm việc về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo của Tỉnh ủy và Liên hiệp Hội Khánh Hòa nêu rõ: Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, đồng thời nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 31/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Thông tri số 03-TT/TU ngày 12/5/2011 về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Công văn số 2858/CV-TU ngày 8/7/2019 về việc thực hiện Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành hàng chục văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết 27-NQ/TW và Chỉ thị số 42- CT/TW và Chương trình hành động số 24-CTr/TU nhằm xây dựng đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với trí thức; tuyên truyền, giải thích, động viên trí thức tự nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đóng góp trí tuệ vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Hàng năm, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, các nhà khoa học; phát huy vai trò, trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ trí thức trong việc tham mưu, hoạch định, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tàibáo cáo về hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh

Đối với Liên hiệp Hội Khánh Hòa, sau hơn 35 năm xây dựng, phát triển, đến nay Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa có 40 Hội thành viên, với trên 87.000 hội viên, trí thức (ngoài ra còn có hơn 200.000 hội viên Hội Khuyến học). Được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự quản lý, tin tưởng giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà đã tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và các Hội thành viên phát huy khả năng, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng và giảm nghèo bền vững; tích cực tư vấn, phản biện xã hội trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, kinh tế - xã hội, giúp cho tỉnh và các đơn vị, các ngành, các địa phương trong tỉnh có thêm cách nhìn, sự lựa chọn và quyết định khoa học, đúng đắn, tối ưu trong xây dựng, triển khai, thực hiện các đồ án, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch. Tham mưu và giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh: tổ chức Diễn đàn trí thức mỗi năm 02 lần; xét chọn - tôn vinh Trí thức tiêu biểu, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật 02 năm một lần.

Đặc biệt, trong năm năm vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hoà, các Hội thành viên luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các giai đoạn, trong tất cả 14 nội dung chuyên đề (từ năm 2007 đến nay). Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa chủ trì thực hiện 65 Hội đồng tư vấn - phản biện cho hơn 70 đồ án - đề án - dự án về quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên phạm vi của tỉnh; góp ý bằng văn bản về các chuyên ngành, chuyên đề gần 500 lượt; tổ chức 16 Diễn đàn trí thức, đề xuất hàng trăm kiến nghị, giải pháp hiệu quả về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương đang quan tâm; tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức xét chọn và tôn vinh 248 lượt trí thức tiêu biểu và 38 tập thể đội ngũ trí thức được tuyên dương; phát hành rộng rãi 40 số bản tin Khoa học và Cuộc sống với trên 15.000 ấn bản và hàng trăm tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa; tổ chức 78 lớp tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn ứng dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật cho hơn 4.500 lượt học viên thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội. Tham mưu và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 10 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, 10 Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng. Rất nhiều sản phẩm dự thi đạt giải cấp tỉnh, cấp toàn quốc, được phổ biến, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. Hội thi thực sự là môi trường, điều kiện thuận lợi trong thi đua sáng tạo kỹ thuật và thông qua đó tăng cường khối đoàn kết, liên minh Công – Nông – Trí sinh động, hấp dẫn; Cuộc thi là mảnh đất tươi tốt và rộng mở để ươm mầm sáng tạo, say mê tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của tỉnh.

tm-img-alt

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hải Ninh ghi nhận và cảm ơn Liên hiệp Hội Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện giúp đỡ Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục xem công tác xây dựng đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tích cực chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức; lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách, chế độ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, phát huy năng lực, nhiệt tình, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của toàn xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, Khánh Hòa sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức góp phần đưa Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa, du lịch của Miền Trung và của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Liên hiệp Hội tỉnh đổi mới công tác vận động trí thức, đặc biệt chú trọng trí thức trẻ, trí thức trong khối doanh nghiệp; chủ động đề xuất kiến nghị với tỉnh trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Liên hiệp Hội.

tm-img-alt

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Phan Xuân Dũng nhiệt liệt chúc mừng tỉnh Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 370 năm thành lập; Đồng chí đánh giá cao những kết quả Khánh Hòa đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; cảm ơn và ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác vận động trí thức và phát triển Liên hiệp Hội tỉnh. Đặc biệt là công tác đạo tạo, thu hút đội ngũ trí thức bậc cao, chú trọng phát triển công nghệ gắn với phát triển du lịch;  đồng chí biểu dương Liên hiệp Hội Khánh Hòa đã có những cố gắng trong công tác đoàn kết tập hợp đội ngũ trí thức, tổ chức thành công các hội thi sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.Trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Khánh Hòa cần tranh thủ sự lãnh Đảng của tỉnh ủy, sự quan tâm, giúp đỡ của các ngành các cấp để củng cố, kiện toàn, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên góp phần tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Xuân Dũng mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Khánh Hòa cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức nói chung và Liên hiệp Hội tỉnh nói riêng. Đội ngũ trí thức vững mạnh, chất lượng cao sẽ là nguồn lực vô cùng quan trọng để đưa Khánh Hòa phát triển giàu đẹp, văn minh, hoà nhịp cùng sự phát triển của cả nước./.

Xem Thêm

Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại tỉnh Hòa Bình
Ngày 20/5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ bàn giao ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam viếng lăng Bác
Sáng ngày 17/5, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ( Liên hiệp Hội Việt Nam - LHHVN) đã phối hợp với Câu lạc bộ Liên kết trẻ Việt Nam và Đoàn thanh niên Liên minh HTX tổ chức lễ viếng lăng Bác nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023). Đây là dịp để các đoàn viên, thanh niên LHHVN tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Đoàn công tác Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm Trường Sa
Trong những ngày đầu tháng 5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Viêt Nam đã có đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa. Chuyến hải trình xuất phát từ Lữ đoàn 125 (cảng Cát Lái, TP.HCM) đi đảo Len Đao - Sinh Tồn - Đá Tây C – Trường Sa và nhà giàn DKI/11. Với tổng kinh phí tổ chức, chăm lo và tặng quà hơn 52 tỉ đồng.
Lào Cai: Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội lần thứ IV
Ngày 11/5/2023, Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đại hội được diễn ra trong thời khắc vô cùng ý nghĩa của những ngày tháng Năm lịch sử. Đây là diễn đàn chính trị quan trọng và là ngày hội của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội.
Tiền Giang: Đại hội Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội
Ngày 8/5/2023, Công đoàn cơ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang (CĐCS Liên hiệp Hội) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Liên hiệp Hội cùng toàn thể công đoàn viên CĐCS tham dự.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn
Chiều ngày 9/5/2023, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị tập huấn công tác Đảng 2023 của Liên hiệp Hội Việt nam
Ngày 5/5,Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023. Tham gia hội nghị tập huấn có các đồng chí là bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc đại diện cho hơn 600 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum
Ngày 05/4, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác trí thức trên địa bàn tỉnh.

Tin mới

Góp ý Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN
Ngày 31/5, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Tọa đàm Góp ý Dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN). Ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tọa đàm.
Trao tặng Giải thưởng Đào Tấn năm 2022
Sáng 29/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc (trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam) và Tạp chí Văn hiến Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Đào Tấn tôn vinh 15 tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống.
Vinh danh 7 địa phương, 65 doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số
Việc biểu dương kịp thời với các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh sẽ là động lực thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, doanh nghiệp phát triển kinh tế số.
Thanh Hóa: Đánh giá Dự án quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng
Sáng ngày 26/5/2023, tại xã Nga Thủy (huyện Nga Sơn), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ Dự án “Quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng để tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro biến đổi khí hậu ở tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam” (Dự án) do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ.
Liên hiệp hội Hà Tĩnh - 28 năm xây dựng và phát triển
Được thành lập từ năm 1995, trải qua 28 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh (Liên hiệp hội Hà Tĩnh) đã không ngừng củng cố, khẳng định vị thế tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Quảng Trị: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24
Ngày 24/5, Hội Đông y tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và tổ chức Hội thảo khoa học “Bài thuốc hay, cây thuốc quý” năm 2023.