Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 14/09/2022 15:47 (GMT+7)

Cần tạo dựng môi trường hoạt động thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển

Sáng 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội thảo Góp ý kiến cho Dự thảo Đề án Chiến lược Quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, với sự tham dự góp ý kiến của các trí thức, các nhà khoa học trong hệ thống LHHVN.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng  cho biết: Giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về kết quả tăng trưởng kinh tế, chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy vậy, Việt Nam vẫn tồn tại những điểm hạn chế, trong đó có tình trạng thiếu lao động trình độ cao cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành. Đây là yếu tố then chốt có tính quyết định tới quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Trước thực trạng phát triển của đội ngũ trí thức và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan xây dựng Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030. Hội thảo được tổ chức để lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học góp phần giúp cơ quan xây dựng chiến lược tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo chiến lược.

tm-img-alt

Chủ trì hội thảo - Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

Nhận xét về Dự thảo Chiến lược, Nhà Xã hội học Phạm Bích San (Viện Thông tin Kinh tế và Phát triển) cho rằng đề án được xây dựng công phu, các mục tiêu được đặt ra rõ ràng và các giải pháp theo cách tiếp cận phù hợp và xác đáng. Tuy nhiên, luận cứ khoa học trọng Dự thảo Chiến lược không thật vững chắc. Về mặt phương pháp luận, sẽ là tốt hơn nếu Dự thảo có sự trình bày cụ thể hơn về những phương pháp đã sử dụng: Sự hợp lý khi dùng những phương pháp đó và độ tin cậy của các thông tin thu được khi sử dụng những phương pháp đó. Đặc biệt là quy trình thu thập thông tin vì không có gì bảo đảm những người cung cấp thông tin hiểu đúng, hiểu rõ và chính xác những gì đang đặt ra. Cách nhìn nhận từ quan điểm đáp ứng như cầu thị trường trong Dự thảo còn mờ nhạt, điều dẫn đến những định hướng không phù hợp trong phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam. Các mục tiêu thiên về định lượng mà không thấy chất lượng của đội ngũ trí thức được phát triển sẽ như thế nảo. Các ngưyên nhân về sự kém phát triển chưa thể hiện được đầy đủ ở ít nhất 3 góc độ: Cơ sở kinh tế, cơ sở xã hội, cách tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học không phù hợp.

tm-img-alt

Nhà Xã hội học Phạm Bích San phát biểu

Theo nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN Phạm Văn Tân kiến nghị, ban soạn thảo cần quan tâm nghiên cứu phương án phân loại trí thức theo 3 khu vực: trí thức trong khu vực Nhà nước, trí thức trong khu vực thị trường (trong doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp) và trí thức trong khu vực xã hội  (các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và ngoài xã hội).

Về chính sách đối với trí thức, theo ông Phạm Văn Tân đánh giá, nhìn chung các chính sách mới chỉ tập trung quan tâm nhiều tới đội ngũ trí thức trong khu vực nhà nước. Trí thức trong khu vực doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và trí thức trong các tổ chức xã hội chưa được quan tâm đúng mức, mặc dù lực lượng này chiếm tỷ lệ rất cao trong xã hội và là lực lượng chính tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo ở nước ta.

Về chính sách đầu tư tài chính, việc đầu tư tài chính cho khoa học và công nghệ còn thấp chưa đạt 0,5% tổng chi ngân sách Nhà nước và chưa đạt 0,7% GDP đã làm cho nền khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy cần phải quan tâm đầu tư thỏa đáng cho khoa học và công nghệ để sớm tạo đột phá trong phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế của thời đại – ông Phạm Văn Tân nói.

tm-img-alt

Nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN Phạm Văn Tân phát biểu

Ông Nghiêm Vũ Khải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó chủ tịch LHHVN cho rằng, có 3 yếu tố chính để khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đó là đãi ngộ về thu nhập, môi trường hoạt động sáng tạo và sự tôn vinh. Ở nước ta, cả ba yếu tố này đều còn nhiều bất cập. Người làm khoa học chủ yếu hưởng lương hành chính với mức thu nhập thấp. Điều kiện, môi trường và văn hóa làm khoa học chưa khuyến khích đổi mới sáng tạo. Những lý do đó khiến nhà khoa học phai nhạt dần lòng đam mê nghiên cứu, mất dần sự tự tin và hoài bão cống hiến. Vì vậy, cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ trí thức.

tm-img-alt

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Phó chủ tịch LHHVN phát biểu

Cũng theo ông Nghiêm Vũ Khải, việc phân loại trí thức theo đối tượng của đề án như nêu trong Dự thảo là chưa hợp lý, cách phân chia ít phổ biến, khó xác định tính chất, đặc điểm mang tính phổ quát cho từng nhóm; Căn cứ vào tính chất, đặc điểm theo lĩnh vực hoạt động của  đội ngũ trí thức trong thực tế, Đề án tập trung phân theo 7 nhóm trí thức như sau: Nhóm trí thức y tế, giáo dục, vănhóa, khoa học và công nghệ; nhóm trí thức cán bộ, công chức; nhóm trí thức trong lực lượng vũ trang; nhóm trí thức trong các doanh nghiệp; nhóm trí thức hoạt động trong các tổ chức hội, xã hội - nghề nghiệp; nhóm trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài; nhóm nhóm trí thức trẻ…

Kết luận hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng bày tỏ sự cảm ơn tới các nhà khoa học, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến thẳng thắn, khách quan, đầy tâm huyết với tinh thần xây dựng, LHHVN sẽ tổng hợp các ý kiến tại hội thảo gửi tới các cơ quan soạn thảo để các cơ quan soạn thảo tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo chiến lược này.

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Kon Tum: Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp của tỉnh
Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thảo khoa học về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bình Thuận: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né
Ngày 13/9/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”.
Hà Giang: Phát huy vai trò của trí thức KH&CN trong giai đoạn mới
Ngày 26/8/2022, Liên hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB) “Phát huy vai trò của trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) với sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trong giai đoạn mới 2021-2030”.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.