Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 17/08/2021 21:59 (GMT+7)

Bài phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam

Ngày 16/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

“Đảng đã khẳng định LHHVN là “tổ chức chính trị - xã hội” của Đảng. Đó là niềm tự hào lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam. Chúng tôi mong muốn sự tôn vinh này ngày càng được sâu sắc hơn” - Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng bày tỏ.

Vusta.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng tại hội nghị.

1 .Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ một lòng theo Đảng

Ngày 05/6/1911, Bác kính yêu của chúng ta lên đường tìm đường cứu nước. Đến ngày 29/12/1920, tại Quốc tế Cộng sản III do Lê-Nin sáng lập, Bác đã trở thành Người chiến sỹ cộng sản. Như vậy, Bác trở thành Người chiến sỹ cộng sản, không phải ngày một, ngày hai, mà là một chặng đường gian khổ gần 10 năm. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) cùng đội ngũ trí thức KH&CN sống, học tập, làm việc theo tấm gương của Bác, phấn đấu vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc, từ một tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện trở thành một tổ chức chính trị - xã hội cũng đã trải qua một quá trình dài gần 30 năm. Đó là:

Ngày 29/7/1983LHHVN được thành lập; lúc đó mới chỉ được xác định “là tổ chức quần chúng xã hội tự nguyện của tất cả các hội KH&KT của người Việt Nam ở trong và ngoài nước”. Năm 1988, Đảng tiếp tục khẳng định là “tổ chức xã hội tự nguyện của tất cả các hội KH&KT của người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; có hệ thống tổ chức từ TW đến tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc TW; được tổ chức và hoạt động theo cơ cấu và quy chế của một đoàn thể quần chúng cấp TW,”. Đến ngày 31/8/1993 tại Thông báo số 5, Ban Bí thư TƯ mới khẳng định LHHVN là “một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Việt Nam”. Ngày 16/4/2010 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW khẳng định “LHHVN là một tổ chức chính trị - xã hội, có hệ thống từ TW đến các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phát triển LHHVN là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước”. Đặc biệt, đến năm 2013, tại Điều 2 Hiến pháp quy định “quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Thật đáng tự hào với trí thức Việt Nam!.

2. LHHVN, đội ngũ trí thức KH&CN đã có nhiều cống hiến.

-Đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) để vận động trí thức KH&CN trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng và đất nước; từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020, tăng 22,2%, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước. Hiện nay, LHHVN có 153 hội thành viên gồm 63 LHH địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức KH&CN trực thuộc.

- Đã triển khai các hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của liên minh công - nông - trí, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của MTTTQVN; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN với Đảng, Nhà nước để phát triển KT-XH và bảo đảm an ninh quốc phòng; tăng cường hợp tác với các hội, các tổ chức KH&CN của khu vực và quốc tế; tham gia các hoạt động khi MTTQVN phát động như vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, góp quỹ phòng, chống Covid 19 v.v.

- TVPB&GĐXH các vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, các đề án dự án quan trọng của đất nước một cách khách quan, thẳng thắn, trung thực, có chất lượng cao. Từ 2015-2020 đã tham gia đóng góp ý kiến khoảng 3.000 nhiệm vụ.

- Triển khai hoạt động nghiên cứu KH&CN theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa gắn với thực tiễn nhằm đưa nhanh kết quả nghiên cứu KH&CN áp dụng vào đời sống, xã hội; thu hút trí thức trẻ; vận động các nguồn tài trợ quốc tế, thực hiện các dịch vụ KH&CN với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN bằng việc tổ chức Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi đã trở thành phong trào thi đua trong các tổ chức KH&CN, trong nhân dân và các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng. Hàng nghìn công trình, giải pháp và đề tài đã được trao giải và tôn vinh do ứng dụng hiệu quả nhiều vào sản xuất và đời sống, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng; nhiều đề tài được tặng thưởng trong nước và quốc tế.

- Công tác truyền thông và phổ biến kiến thức thông qua xuất bản báo, tạp chí; biên soạn sách, tài liệu, tờ rơi; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; các dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; chăm sóc sức khỏe và BVMT… đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

- Hoạt động HTQT đã đóng góp phần quan trọng cho thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp và hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

- Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra thì một lần nữa chứng minh trí tuệ và sự cống hiến của con người Việt Nam, của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam không hề thua kém bất cứ ai: Bộ Kít xét nghiệm của VN được đưa ra đầu tiên trên thế giới, và gửi tới giúp đỡ 20 nước; phác đồ điều trị của chúng ta được đánh giá rất cao; trên TG chỉ có 4-5 quốc gia làm ra Vaxin trong đó có Việt Nam; rô-bốt hỗ trỡ bác sỹ, y tá, bệnh nhân chúng ta cũng làm được- Thật là tuyệt vời !.

Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao hoạt động, kết quả đóng góp của LHHVN. Vì thế, LHHVN đã được vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; 05 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị…

3.Triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công rất tốt đẹp, Đảng đoàn LHHVN đã triển khai trong đội ngũ KH&CN nhiều việc làm, như:

- Đã phối hợp cùng Đảng ủy, Đoàn Chủ tịch LHHVN chỉ đạo LHH địa phương, các hội ngành toàn quốc và tổ chức KH&CN trực thuộc nghiên cứu, quán triệt các Văn kiện Đại hội để cụ thể hóa thành chương trình hành động trong tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

- Đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Đoàn Chủ tịch LHHVN đã ban hành Quy chế hoạt động nhiệm kỳ khóa VIII, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Ngày 16/4/2021, tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho gần 200 cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các Hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc; cán bộ đảng viên của Cơ quan Trung ương LHHVN.

- Xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của LHHVN trình Ban Bí thư Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hướng đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt động của LHH trong phạm vi cả nước.

- Ký kết hợp tác, tăng cường phối hợp với các Bộ, ban ngành TW, tỉnh ủy, thành ủy trong chỉ đạo LHH các địa phương, hội ngành toàn quốc, các tổ chức KH&CN trực thuộc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

- Đặc biệt, Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý trong tháng 9/2021 sẽ chỉ đạo Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do LHHVN tổ chức.

4. Một số kiến nghị và đề xuất

Để xây dựng LHHVN xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KH&CN, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, xin kiến nghị Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có 3 nội dung:

1. Về triến khai chính sách.Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm nhất quán của Đảng đối với LHHVN nêu tại Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 và Điều lệ của LHHVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn tại Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 21/10/2015, Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư thành quy định cơ chế, chính sách cụ thể về mô hình tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế độ chính sách đối với LHHVN.

2. Về sự quan tâm đến LHHVN và đội ngũ trí thức KH&CNVN.Bên cạnh các chủ trương, chính sách kịp thời, thì LHHVN mong muốn tổ chức của trí thức KH&CN Việt Nam cũng được như tổ chức của giai cấp công nhân và nông dân, là nhân sự Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam là Uỷ viên Ban Chấp hành TW; có các dự án luật về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam; về thống nhất việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Liên hiệp Hội ở TW và địa phương..

3. Về sự tôn vinh. Đối với LHHVN, Đảng đã khẳng định là “một tổ chức chính trị - xã hội” của Đảng. Đó là niềm tự hào lớn lao của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, chúng tôi coi đây là một sự tôn vinh lớn. Chúng tôi mong muốn sự tôn vinh này ngày càng được sâu sắc hơn.

LHHVN và đội ngũ trí thức KHVN nước nhà xin hứa với Đồng chí Tổng bí thư, với Đảng là, đã đoàn kết, đoàn kết thì lại càng đại đoàn kết, chắc chắn đã thành công, thành công thì lại càng đại thành công. Lúc đó, không một trở ngại nào ngăn nổi bước tiến của Dân tộc Việt Nam đi tới hùng cường như Bác kính yêu và dân tộc ta hằng mong ước. Chúng ta với tất cả sự khiêm tốn của người Cộng sản có quyền nói rằng “Đảng ta thật là vĩ đại”

PV.

Xem Thêm

Kon Tum: Tập huấn canh tác sầu riêng bền vững
Ngày 23/5, tại huyện Sa Thầy, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PT&NT, UBND huyện Sa Thầy tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật canh tác sầu riêng bền vững” trên địa bàn huyện.
Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Quảng Trị: Gặp mặt nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) và Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Thường trực Liên hiệp hội tỉnh đã tổ chức Gặp mặt thân mật các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp hội qua các thời kỳ.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.

Tin mới

Giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đô thị
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết tại hội thảo Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp, Đà Nẵng là thành phố có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, đến nay dân số của thành phố có khoảng 1,134 triệu người.
Hà Tĩnh: Hội viên Hội Điều dưỡng đoạt giải “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”
Nguyễn Thị Thanh Huyền (Điều dưỡng trưởng khoa nhi Trung tâm Y tế huyện Hương Khê) và Lê Thị Bích Ngọc (Điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh) Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua 1.000 thí sinh trong toàn quốc lọt vào top 20 tác giả có tác phẩm ấn tượng nhất và đạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Điều dưỡng Việt Nam”.
Việt Nam đoạt 3 Huy chương vàng tại Triển lãm Sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024
Được lựa chọn từ những công trình đoạt giải thưởng trong Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 năm 2023, 5 công trình khoa học của Việt Nam đã được Quỹ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) trưng bày tại Triển lãm công nghệ và phát minh, sáng tạo Quốc tế (ITEX) 2024.
Vĩnh Long: Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách về quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 17,18-5, Liên hiệp hội tỉnh đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long, Trường Cao Đẳng Nghề, Trường Cao Đẳng Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn "Hướng dẫn nghiệp vụ, cơ chế chính sách hỗ trợ về nghiên cứu, phát triển công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ".
Yên Bái: hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp hội
Sáng 17/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo Khoa học "Đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và các tổ chức Hội thành viên và Kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.