20/10/202079 Lượt xem
Chiều 20/10 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam, Qũy Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm, họp báo thông báo về Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Vifotec năm 2019, ...

16/10/202068 Lượt xem
Trong những năm qua, Liên hiệp Hội địa phương là hệ thống trực thuộc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vẫn có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức, phát triển đựơc nhiều ...

16/10/202062 Lượt xem
Ngày 16/10, tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Đánh giá, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để phát huy vai trò của trí thức KH&CN ...

15/10/202039 Lượt xem
Nhu cầu chuyển sang phát triển và đẩy mạnh năng lượng tái tạo đối với Việt Nam đã trở nên cấp thiết. Chuyển dịch sang phát triển năng lượng tái tạo không chỉ có ý nghĩa đối với ngành năng ...

15/10/2020359 Lượt xem
Sáng 14/10 tại trụ sở 53 Nguyễn Du - Hà Nội, Hội đồng tuyển chọn Logo cho Liên hiệp Hội Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Tân - PCT kiêm TTK Liên hiệp Hội ...

14/10/202074 Lượt xem
Trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đội ngũ trí thức Việt Nam tuy đạt rất nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên trong công tác ...

14/10/202032 Lượt xem
Ngày 14/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) tổ chức Hội thảo Đánh giá thực trạng và đề xuất ...

14/10/202030 Lượt xem
Ngày 13/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo báo cáo quốc gia 2020 thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt ...

13/10/202098 Lượt xem
Ngày 13/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ công bế Quyết định bổ nhiệm Phó chủ tịch, nhiệm kỳ 2015-2020.

12/10/202056 Lượt xem
Hội ngành toàn quốc có vai trò hết sức quan trọng đối với Liên hiệp Hội Việt Nam, tổng số hội viên Hội ngành đã lên tới 89 Hội ngành.