27/8/2021201 Lượt xem
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) thành lập năm 1983, trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, LHHVN đã làm rất tốt vai trò của một Tổ chức Chính trị, Xã hội, ...

27/8/2021205 Lượt xem
Tận dụng đất cứng làm nguyên liệu trong vật liệu xây dựng” do TS. Nguyễn Quang Mâu và cộng sự được nghiên cứu và áp dụng tại công ty Cổ phần Gạch ngói Đất Việt đã gây ấn tượng mạnh ...

27/8/2021164 Lượt xem
Đội ngũ trí thức tỉnh Thanh Hoá hiện nay có trên 15 vạn người (trong đó có 28 phó giáo sư, trên 200 tiến sĩ, gần 5.000 nghìn thạc sĩ) trong đó có một bộ phận lớn là những trí ...

17/8/2021171 Lượt xem
Ngày 16/8, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại ...