Ông Hồ Quang Bửu tắc đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Nam khóa VI
22/03/2021 10:32 SA 69 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 19/3/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam (Liên hiệp Hội tỉnh) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2021-2026). Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam). Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh. Tham dự đại hội còn có đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Kon Tum, Quảng Ngãi.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026)

Là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghê, văn hóa, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Với chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, 5 năm qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã tập hợp được trên 2 vạn trí thức khoa học và công nghệ thuộc 17 hội thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là lực lượng quan trọng tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ khoa học vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Quang Thao phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong 5 năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lượng, Liên hiệp Hội tỉnh đã từng bước đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai bão lụt…ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống nói chung và lĩnh vực sáng tạo khoa học nói riêng nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh đã từng bước được củng cố và phát triển.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên luôn được chú trọng. Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên đã tham gia triển khai nhiều đề tài, dự án khoa học, phát triển công nghệ cấp tỉnh và cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng được Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên triển khai mạnh mẽ với nhiều đề tài nghiên cứu, sáng tiến cải tiến khoa học và công nghệ hiệu quả, áp dụng vào sản xuất và đời sống được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên tổ chức nhiều hội thảo khoa học về kinh tế-xã hội có giá trị với sự tham gia và hợp tác của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành trong và ngoài tỉnh thu hút hàng ngàn lượt đại biểu tham dự. Qua đó đã hỗ trợ tích cực cho các cấp, các ngành trong việc tham mưu và triển khai nhiệm vụ về khoa học và kỹ thuật.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã được triển khai qua nhiều kênh thông tin trực tiếp và gián tiếp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên và lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và phát luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ, chuyển giao, thúc đẩy việc ứng dụng thành tựu tiến bộ về khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Hoạt động hội thi, cuộc thi cũng được Liên hiệp Hội tỉnh thường xuyên tổ chức thu hút nhiều đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tham dự với nhiều công trình, giải pháp có chất lượng. Từ năm 2016 đến nay, có 17 đề tài, giải pháp đạt giải trong các cuộc thi toàn quốc, quốc tế, đồng thời có nhiều đề tài, giải pháp được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam. Nhiều giải pháp, sáng kiến có ý tưởng tốt và khả năng áp dụng vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường, thiết thực với cuộc sống. Đáng chú ý có sáng kiến dùng năng lượng mặt trời và công nghệ Led chiếu sáng đô thị của tác giả Phạm Phú Hiển, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Phú Hiển Lighting sử dụng đèn điện chiếu sáng an toàn, tiết kiệm năng lượng đem lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường hoặc sáng kiến cải tiến bàn thử nghiệm dây da an toàn để kiểm định ty leo cột bê tông ly tâm của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Đoàn Dũng Sĩ, Công ty Điện lực Quảng Nam.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh và đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, hội viên; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trí thực trong tỉnh nhằm tham gia tích cực hơn nữa vao quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua đặc biệt trong công tác đoàn kết, tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Nhiều hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.  Cũng nhân dịp này, đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Liên hiệp Hội các tỉnh. thành phố chúc mừng đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 23 ủy viên. Đồng chí Hồ Tấn Bửu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh.

Tin, ảnh: Minh Khôi