Ông Giang Văn Huỳnh tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ II
19/12/2019 1:39 CH 623 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 18/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ I và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ II. Tham dự Đại hội có GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), ông Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đại diện các huyện, thành phố, tổ chức chính trị-xã hội, xã hội – nghề nghiệp trong tỉnh và 129 đại biểu đại diện cho 10 hội thành viên, thay mặt cho 1,3 vạn trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh. Tham dự Đại hội còn có đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.


GS.TSKH. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trao tặng bức trướng cho Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang

Là một tổ chức chính trị-xã hội của đội ngũ trí thức tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong ngày đầu thành lập, Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang có 10 hội thành viên với 162 hội viên tập thể và 6.575 hội viên cá nhân. Sau 5 năm hoạt động, cho đến nay Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã tập hợp được 11 hội thành viên với 243 hội viên tập thể và 11.154 hội viên cá nhân.

Cùng với sự phát triển về tổ chức, tập thể cán bộ hội viên Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã từng bước triển khai nhiều hoạt động với những hình thức linh hoạt, phù hợp nhằm phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức trong tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã xác định hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhiệm vụ này đã được Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang và các hội thành viên tiến hành thường xuyên với các hoạt động nổi bật như: biên soạn, cung cấp trên 3.000 tài liệu, tổ chức 230 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật cho 11.500 lượt tổ chức và cá nhân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật sản xuất trong nông nghiệp, phổ biến pháp luật, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cũng được Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang triển khai có hiệu quả nhằm tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong vận dụng và đưa nhanh các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đời sống. Hằng năm, tập thể cán bộ, hội viên của Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp chủ trì, hoàn thành nghiên cứu, đưa vào ứng dụng thực tế từ 10-20 đề tài, dự án khoa học.

Để khuyến khích, động viên phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật, từ năm 2018, Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Các hoạt động này đã từng bước thu hút hằng trăm tác giả tham gia dự thi với nhiều công trình, giải pháp có hàm lượng trí tuệ, khoa học cao. Một số sản phẩm dự thi đã thể hiện được những kiến thức khoa học công nghệ mới nhất, góp phần nâng cao chất lượng Cuộc thi, Hội thi.

Bên cạnh các hoạt động trên, cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang còn tích cực tham gia vào các hoạt động thiết thực như giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏa nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Đại hội GS. TSKH Đặng Vũ Minh đã đánh giá cao các kết quả đạt được của tập thể cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy là tỉnh mới thành lập tổ chức Liên hiệp Hội nhưng cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng đặc biệt là việc triển khai đề tài “Lập cơ sở dữ liệu đội ngũ trí thức tỉnh Tuyên Quang phục vụ hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội”. Đây là việc làm cần thiết nhằm đánh giá, thống kê nguồn lực của trí thức tỉnh Tuyên Quang phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ trong các năm tiếp theo. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, GS. TSKH. Đặng Vũ Minh nhấn mạnh đến 4 bài học kinh nghiệm mà Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang đã rút ra sau 5 năm hoạt động. Qua đó, GS. TSKH. Đặng Vũ Minh đã đề nghị trong thời gian tới tập thể cán bộ, hội viên Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang cần làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết, tập hợp, vận động và tôn vinh đối với đội ngũ trí thức trong tỉnh nhằm phát huy nhiều hơn nữa tiềm năng, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhằm ghi nhận những đóng góp của tập thể, cán bộ hội viên Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang trong nhiệm kỳ I, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, GS.TSKH. Đặng Vũ Minh đã trao bằng khen và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp vào sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá II (nhiệm kỳ 2019-2024) với 29 ủy viên. Ông Giang Văn Huỳnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang khóa I (nhiệm kỳ 2014-2019) tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang khóa II.

 

 

 

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Tuyên Quang khóa II (nhiệm kỳ 2019-2024) ra mắt

Tin, ảnh: Quỳnh Chi