Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội thực hiện dịch vụ công
13/11/2019 11:21 SA 153 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn khoa học “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội để thực hiện dịch vụ công”. TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam và TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì Diễn đàn.


TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn, TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, một trong những chức năng quan trọng của Nhà nước đối với xã hội đó là cung cấp dịch vụ công. Có nhiều yếu tố tác động đến vấn đề cung ứng dịch vụ công cả chủ quan lẫn khách quan ở mỗi quốc gia và thường xảy ra sự bất cập giữa một bên là cung về dịch vụ công mà đại diện là nhà nước, và một bên là cầu về dịch vụ công mà đại diện là đòi hỏi của mọi người dần trong xã hội.

Chính vì thế, theo TS Tân hiện nay  chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức xã hội còn nhiều bất cập, vì vậy tại Diễn đàn này, mong các nhà khoa học thảo luận và đưa ra những ý về các vấn đề như làm rõ hơn về khái niệm dịch vụ công; tổng quan về việc chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức xã hội; thực trạng cơ chế, chính sách chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức xã hội; thực trạng triển khai dịch vụ công của một số tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai dịch vụ công.

ThS Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Theo ý kiến của ThS Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng. có rất nhiều quan điểm phân chia các loại hình dịch vụ công, tuy nhiên theo tôi thì có 3 bộ phận đó là dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp và dịch vụ công ích. Một trong những mục tiêu cải cách đã được các nhà nước xác định rõ là chuyển một  phần khá lớn chức năng quản lý xã hội của chính phủ sang cho các tác nhân khác và xã hội hóa dịch vụ công là một xu thế lớn trong trào lưu cải cách nhà nước hiện nay ở phần lớn các nước trên thế giới.

Tuy nhiên theo ThS Tuyến thì hiện này dịch vụ công còn nhiều bất cập như chủ trong của Đảng và Nhà nước về việc chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức hội đã có, nhưng chưa thật sự quyết liệt; hệ thống văn bản pháp luật chưa hoàn thiện, việc thể chế hóa chính sách chuyển giao dịch vụ công còn chậm gây khó khăn cho quá trình thực hiện chuyển giao dịch vụ công; nhận thức của các cấp ngành và xã hội về hội còn nhiều bất cập, nhiều cơ quan nhà nước chưa sẵn sàng chuyển giao một số công việc của nhà nước sang các tổ chức hội; năng lực tiếp nhận dịch vụ công của các hội còn chưa tốt. Cơ sở vật chất và nguồn lực của hội bị hạn chế, thiếu thống chưa đáp ứng được nhu cầu công việc.

TS Đỗ Xuân Lâm – Bộ Tư pháp

Còn đối với ý kiến của TS Đỗ Xuân Lâm – Bộ Tư pháp cho rằng, trước hết là rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường và thúc đẩy xã hội hóa trong việc cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công; thứ hai là đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp.; thứ ba là chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học đã thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như cơ quan quản lý nhà nước nên tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, ổn định pháp luật, chính sách quản lý dịch vụ công trên cơ sở phân biệt rõ tổ chức và hoạt động dịch vụ công với quản lý nhà nước, đánh giá những kẽ hở, những vướng mắc trong hệ thống văn bản quản lý hiện nay, phát hiện hết những thứ cần sửa đổi và đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức xã hội, tổ chức hội chuyên môn thực hiện.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cho rằng tổ chức thẩm định, nghiệm thu, kiểm tra giám sát, quản lý; xây dựng thể chế, đặt ra quy định, tiêu chuẩn, tổ chức giám sát thực thi các quy định, tiêu chuẩn, và ban hành thành các văn bản mới vận hành hiệu quả.

 Các tổ chức xã hội cần chủ động nâng cao tính chuyên nghiệp, có đủ nhân lực, trình độ, điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và chủ động kiến nghị nhà nước chuyển giao dịch vụ công; các hội, hiệp hội phải làm việc tốt với cơ quan chủ quản, hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng của nhà nước, năng động, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, nhân lực của cơ quan nhà nước. Đề xuất tham gia trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu và đánh giá dịch vụ công.

Các nhà khoa học phát biểu tại Diễn đàn

Quang cảnh buổi Diễn đàn

Tác giả bài viết: HT