Hà Giang: Hội thảo khuyến khích phát triển nông nghiệp
20/11/2019 1:57 SA 1307 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 19/11/2019, Liên hiệp Hội Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện (TVPB) “Đánh giá tác động của chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp (SXNN) hàng hóa tỉnh Hà Giang”. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Giang.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tác động kết quả thực hiện chính sách trong thực tiễn (giai đoạn 2016-2019): Làm thay đổi tư duy về SXNN hàng hóa theo chuỗi giá trị cho cán bộ cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đến HTX, người nông dân tại cơ sở...

Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đã tồn tại 05 yếu điểm: Chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa của tỉnh với những quy định chặt chẽ, yêu cầu cao về quy mô, điều kiện đất đai, nhưng thực tế đa phần các hộ nông dân nông thôn có điều kiện kinh tế khó khăn và kinh tế trung bình lại không tiếp cận được chính sách; Thời hạn hỗ trợ lãi suất cho nông dân để thâm canh cây chè, chăn nuôi lợn, dê, gia cầm quá ngắn từ 12-24 tháng, dẫn đến một số hộ chưa có sản phẩm thu hoạch và chưa có thu nhập nhưng đã phải lo trả vốn vay;  Nội dung của chính sách chưa đề cập giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan có chức năng chịu trách nhiệm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, trước bối cảnh trong tỉnh chưa có doanh nghiệp, HTX nào đầu tư sâu vào lĩnh vực chế biến, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, dẫn đến người dân phải tự đi tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm của mình với giá cả mua – bán bấp bênh; Chính sách quy định chỉ áp dụng một lần cho một đối tượng với một nội dung thụ hưởng. Đối với những hộ đã vay vốn mở rộng sản xuất thấy có hiệu quả, nay muốn vay tiếp chu kỳ 2 nhưng không được hỗ trợ lãi suất, vấn đề này làm giảm hiệu quả khuyến khích của chính sách; Một số loại hình sản xuất người dân, doanh nghiệp, HTX chưa tiếp cận được chính sách dẫn đến kết quả thực hiện Nghị quyết đạt thấp, vấn đề này tỉnh cần xem xét rà soát bãi bỏ hoặc điều chỉnh, bổ sung cơ chế hỗ trợ theo hướng mạnh dạn hơn nữa để thu hút các doanh nghiệp uy tín đầu tư vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa: chè, cam, mật ong, thịt trâu, bò, lợn cho nông dân trong tỉnh.

Để thúc đẩy thực thi hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển SXNN hàng hóa của tỉnh, Hội thảo đã đưa ra 03 giải pháp, khuyến nghị: Các cấp, ngành của tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, cải cách quy trình thủ tục hành chính hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của tỉnh; Tỉnh cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh các nội dung hạn chế của chính sách phù hợp với điều kiện, khả năng thực tiễn của người nông dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án khác để tạo điều kiện cho nhiều đối tượng được hưởng lợi từ chính sách; xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù mạnh hơn nữa để tạo sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh vào đầu tư chuỗi liên kết, giá trị nông nghiệp, nâng cao năng lực cho nông dân SXNN hàng hóa theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông sản hữu cơ phục vụ cho xuất khẩu; Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế nội dung về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi của tỉnh cho phù hợp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Tác giả bài viết: Cao Hồng Kỳ