An Giang Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
20/01/2020 7:20 SA 288 lượt xem
Cỡ chữ +-

Ngày 15/01/2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ (2017-2022) tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 


Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, Liên hiệp Hội tỉnh đã có nhiều hoạt động phong phú và nổ lực trong thực hiện hoạt động chuyên môn như: củng cố, phát triển tổ chức Hội và đẩy mạnh hoạt động Hội thành viên; phát triển công tác tập hợp cũng như vận động trí thức tham gia đóng góp nhiều ý kiến của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ trí thức; tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; từng bước thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua.
Những hoạt động nổi bật có thể kể đến như tham gia đóng góp, phản biện 03 đề án;20 Hội đồng khoa học của tỉnh để xét duyệt, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với tư cách phản biện hoặc UV hội đồngcó ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học mang tính tư vấn, phản biện; 02 đợt khảo sát về phát triển kinh tế xã hội và giáo dục; tổ chức 06 lớp thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức; Thu hút 256 sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh AG lần thứ VIII năm 2019 và 76 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ XI năm (2018-2019).
Bên cạnh đó, Hội thành viên Liên hiệp Hội cũng tích cực tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, đơn vị và tổ chức hội thảo. Ngoài ra, Liên hiệp Hội luôn tăng cường công tác phối hợp với các Hội và tổ chức thành viên trong các hoạt động của Liên hiệp Hội; sự liên kết có hiệu quả với các sở ban ngành liên quan, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh nên đã tranh thủ được nhiều nguồn lực để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Tùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội và các tổ chức, hội thành viên đạt được trong năm 2019, đồng thời đề nghị văn phòng Liên hiệp Hội và các tổ chức, hội thành viên cần tập trung củng cố và phát triển nguồn lực, xây dựng tổ chức vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Bên cạnh đó cần nâng cao mối quan hệ với các sở, ngành, địa phương và các hội thành viên, tạo điều kiện để các hội thành viên phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong hoạt động. Nhân dịp này, Liên hiệp Hội An Giang tặng Giấy khen cho 06 Hội thành viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019.


         Nguyễn Thị Thúy Hằng