Tổng hội Xây dựng Việt Nam
28/10/2014 10:49 CH 4360 lượt xem
Cỡ chữ +-

(Khóa VII, Nhiệm kỳ 2012-2017)

Địa chỉ: 625 A đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38314733; 04-38314734; Fax: 04-38314735

Emai: tonghoixdvn@yahoo.com.vn;

Website:www.tonghoixaydungvn.vn

 

TT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Điện thoại

CQ

NR

Di động

1

Trần Ngọc Hùng

Chủ Tịch

37722187

38457482

0903401336

2

Phạm Thế Minh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

 

37221817

 

 

38531472

0903450077

 

3

 

Đặng Việt Dũng

Phó Chủ tịch

0511. 3822740

0511-

3823230

0913411003

4

Phạm Hồng Giang

Phó Chủ tịch

35639142

38524218

0988821389

5

Trần văn Huynh

Phó Chủ tịch

2511952

 

 

 

 

0903405437

6

Phạm Sỹ Liêm

Phó Chủ tịch

38314734

38454550

0903403715

7

Nguyễn Văn Liên

Phó Chủ tịch

39760734

38541014

0913202668

8

Cao Lại Quang

Phó Chủ tịch

39746018

262

38542960

0913215145

9

Vũ Hùng Việt

Phó Chủ tịch

08.  35563551

08- 38224442

0913907710

10

Nguyễn Trần Nam

Phó Chủ tịch

 

39718497

0903976336

 

Trương Phú Cường

Trưởng Ban Kỹ sư

 

39326373

 

0903377777

 

Nguyễn Quốc Trị

Trưởng

Ban TT tuyên truyền

 

38314740

33829969

0903281397

 

Trần Chủng

Trưởng Ban chất lượng

 

37544447

0903430014

 

Đỗ Văn Hứa

Trưởng Ban KH&CN

 

35650424 

0912122103

 

Lê Thị Bích Thuận

CVP-Trưởng

Ban Đối ngoại

37721049

3500317

0904106759

 

Lê Văn Thành

Trưởng Ban Đào tạo

 

 

0916602677

 

Phạm Trung Tuyến

Trưởng Ban Kinh tế

 

 

0913209433

 

Nguyễn Hồng Hạnh

Trưởng ban TVPB

 

 

0983319486

 

Nguyễn Văn Trường

TBKT

35531809

 

0917351635

 

Đỗ Văn Bát

Chủ nhiệm CLB chuyên gia lão thành XD

 37626459

 

01664999246

 

GS.TS Nguyễn Tài

Chủ tịch giải loa thành

 

36411851

36242532

0912108041