TT nghiên cứu và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng (CCHS)
12/01/2015 3:11 CH 1332 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CCHS

Tên cơ quan

TT nghiên cứu và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Lê Đại Trí

0913876138

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Chị Lan: 9426375

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 56 Đường S7, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Điện thoại

08.384356825

Fax

08.384356849

Email

ledaitri@hcm.cnn.vn

Website

 

Thành lập

37/QĐ-LHH

07/01/05

Số đăng ký

A-429

19/9/05

Cơ quan chủ quản