Thông báo của Hội đồng Khoa học Thế giới: mời đề cử Giải thưởng Khoa học dành cho tổ chức, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp đem khoa học đến với công chúng
16/09/2020 4:18 CH 423 lượt xem
Cỡ chữ +-

Hội đồng Khoa học Thế giới thông báo Chương trình Giải thưởng Khoa học được khởi động từ ngày 14 tháng 9 năm 2020. Chương trình nhằm công nhận các cá nhân hoặc nhóm tác giả có công trình đóng góp xuất sắc vào việc thúc đẩy khoa học đến với công chúng.

Logo của Hội đồng khoa học thế giới

Dưới sự quản lý và chịu trách nhiệm của Ủy ban Tuyển chọn Giải thưởng, Chương trình Giải thưởng Khoa học sẽ trao giải cho những đóng góp, công trình cho cộng đồng khoa học quốc tế để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế liên ngành, đưa tri thức khoa học đến với cộng đồng; đổi mới giáo dục và tiếp cận khoa học; đồng thời thúc đẩy sự tự do và thực hành khoa học có trách nhiệm.

Các hạng mục Giải thưởng như sau:

1. Khoa học vì sự Phát triển Bền vững (một giải thưởng)

2. Khoa học về Chính sách (một giải thưởng)

3. Chính sách cho Khoa học (một giải thưởng)

4. Tự do khoa học và trách nhiệm khoa học (một giải thưởng)

5. Giải thưởng Nhà khoa học trẻ (sáu 6 giải thưởng từ mỗi khu vực địa lý của (i) Châu Phi, (ii) Châu Á, (iii) Úc và Châu Đại Dương, (iv) Châu Âu, (v) Bắc Mỹ, và (vi) Nam Mỹ và Caribe)

Các thành viên Hội đồng khoa học quốc tế, cơ quan liên kết và đối tác được quyền đề cử các ứng cử viên cho các Giải thưởng. Các giải thưởng sẽ được trao ba năm một lần, nhân dịp Đại hội toàn thể Hội đồng khoa học quốc tế

Sự thành công của Chương trình Giải thưởng sẽ nói lên tầm nhìn của Hội đồng về Khoa học phổ biến với công chúng và tìm kiếm được các tài năng mới cho cộng đồng khoa học quốc tế. Điều này phụ thuộc vào bạn, các tổ chức thành viên của Hội đồng khoa học thế giới, đề cử các cá nhân, nhóm tác giả và sáng kiến suất sắc cho các Giải thưởng trên.

Việc đề cử ứng viên hiện đang mở để chào đón các đơn đề cử và sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 2 năm 2021. Chi tiết truy cập tại website: https://council.science/current/news/nominations-isc-awards/

Hội đồng ISC mong nhận được đề cử của các tổ chức thành viên để tôn vinh những tấm gương xuất sắc về những cống hiến và hợp tác trong khoa học quốc tế trong năm 2021

Tạ Thanh Quế

Nguồn: https://council.science/what-we-do/isc-awards-programme/