Thông điệp 2018: Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
30/03/2018 4:32 CH 3603 lượt xem
Cỡ chữ +-

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

THÔNG ĐIỆP 2018

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là nhu cầu thiết yếu cho sự sống trên Trái đất. Tuy nhiên, nước cũng gây tai họa cho con người khi sử dụng nước bị nhiễm bẩn, hoặc do những tai biến thiên nhiên bắt nguồn từ nước như bão lũ, lụt lội… Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo nhờ vòng tuần hoàn của nước. Nhưng nước không phải là nguồn tài nguyên vô tận để đáp ứng nhu cầu của con người mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, nước đang và sẽ là đối tượng tranh giành ngày càng gay gắt, có thể dẫn đến xung đột, chiến tranh.

Nước ta nằm ở vị trí nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa trung bình hằng năm từ 1500 – 2000 mm. Trung bình một năm lượng nước mưa đạt khoảng 650 tỷ mét khối. Tuy nhiên, mưa ở nước ta phân bố không đồng đều theo không gian và thời gian. Miền núi mưa nhiều hơn vùng đồng bằng và các vùng trũng khuất gió; chênh lệch giữa vùng có lượng mưa lớn và vùng có lượng mưa nhỏ vào khoảng 5-6 lần.

Nhận thức của người dân và cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống và sản xuất ngày càng được nâng cao, Tuy vậy, việc sử dụng nước hiện nay ở Việt Nam còn lãng phí rất lớn. Nhiều nơi người dân, doanh nghiệp vẫn còn xem nước là nguồn tài nguyên vô tận và chưa thấy hết được nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang diễn ra gay gắt.

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được Chính phủ phát động hàng năm, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kêu gọi toàn thể các hội thành viên, bao gồm các Hội KH&KT chuyên ngành toàn quốc, các Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh/thành phố; các tổ chức KH&CN trực thuộc, các cơ quan truyền thông trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam:

- Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp về vai trò của việc gìn giữ nguồn nước sạch và đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần đạt được tính tự nguyện, tự giác cao.

- Tập trung nghiên cứu về công nghệ, kỹ thuật: Huy động các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức tập trung ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các công nghệ, kỹ thuật bảo vệ nguồn nước và giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, sử dụng nước tiết kiện và hiệu quả; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức, đơn vị mình.

- Tăng cường xã hội hóa đầu tư và thực hiện bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường: Kêu gọi các tổ chức thành viên và trực thuộc, cá nhân hội viến và mọi tổ chức trong nước và quốc tế tài trợ và tập trung đầu tư để nghiên cứu, triển khai xây dựng các mô hình bảo vệ nguồn nước và đảm bảo vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư, nơi làm việc và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đưa hoạt động bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường thành thói quen thường xuyên, nét văn hóa của cộng đồng và mọi thành viên.

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM