Thông báo về việc giải thể Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thôn
04/09/2018 10:41 SA 1628 lượt xem
Cỡ chữ +-

IMG 3640

Thông báo về việc giải thể Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thôn

Ngày 31/8 /2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ban hành quyết định số 886/QĐ-LHHVN về việc giải thể Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thôn.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thôn được thành lập theo Quyết định số 727/QĐ-LHHVN ngày 15/10/2013 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trung tâm có trụ sở chính đăng ký tại số 46 ngõ 508 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Lý do giải thể: Hiện nay Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thôn hoạt động không hiệu quả.