Phê duyệt dự án “Hãy nắm lấy tay tôi” của Viện PHAD do USAID viện trợ ODA không hoàn lại
08/03/2019 5:43 CH 1498 lượt xem
Cỡ chữ +-

 Dự án do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) – một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc của Liên hiệp Hội Việt Nam, làm chủ dự án với nguồn kinh phí viện trợ & không hoàn lại từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam trong thời gian 3 năm, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2021, với tổng kinh phí viện trợ xấp xỉ gần 2 triệu USD, với sự phối hợp cùng với tổ chức Catholic Relief Services và các đối tác trong và ngoài nước khác.
Dự án nhằm góp phần xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Sau 3 năm thực hiện, dự án dự kiến sẽ đạt được những kết quả tích cực cụ thể gồm 10 Đơn vị PHCN các bệnh viên tỉnh và huyện ở Bình Định sẽ có khả năng cung cấp các dịch vụ PHCN đa chuyên ngành cho NKT tại địa phương; Ít nhất 32 KTV/bác sĩ PHCN sẽ được đào tạo chính qui về hoạt động trị liệu/ ngữ âm trị liệu có chứng chỉ hành nghề và năng lực chuyên môn để cung cấp các dịch vụ PHCN đa chuyên ngành cho NKT tại Bình Định theo đúng qui định của BYT và bảo hiểm; 600 người chăm sóc và cộng tác viên chăm sóc tại nhà sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ trong việc cung cấp hỗ trợ chăm sóc tại nhà và phục hồi chức nâng cho người khuyết tật; 160 cán bộ phục hồi chức năng và cán bộ quản lý y tế từ các huyện dự án sẽ nâng cao kiến thức về bạo lực giới để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng bình đẳng cho người khuyết tật.
Với vai trò là cơ quan chủ quản, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành liên quan theo dõi, giám sát việc triển khai dự án, nhằm đảm bảo đạt được kết quả và mục tiêu của dự án.