Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thái Nguyên: Liên hiệp hội triển khai có hiệu quả dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ
Triển khai từ năm 2009, dự án được cụ thể hoá bằng chuyên mục “SHTT và cuộc sống” phát sóng định kỳ trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2011 đến năm 2015, Liên hiệp hội Thái Nguyên được chọn là đơn vị chủ trì...
Thái Nguyên: Liên hiệp hội triển khai có hiệu quả dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ
Triển khai từ năm 2009, dự án được cụ thể hoá bằng chuyên mục “SHTT và cuộc sống” phát sóng định kỳ trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2011 đến năm 2015, Liên hiệp hội Thái Nguyên được chọn là đơn vị chủ trì...
Hội thảo khu vực phía Nam “chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Phổ biến Kiến thứcvà góp ý kiến kế hoạch truyền thông Phổ biến Kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020"
Tham dự Hội thảo có gần 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hoạt động truyền thông - phổ biến kiến thức của 19 Liên hiệp hội tỉnh khu vực phía Nam, đại diện các sở, ban ngành và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp...
Hội thảo khu vực phía Nam “chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Phổ biến Kiến thứcvà góp ý kiến kế hoạch truyền thông Phổ biến Kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020"
Tham dự Hội thảo có gần 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách hoạt động truyền thông - phổ biến kiến thức của 19 Liên hiệp hội tỉnh khu vực phía Nam, đại diện các sở, ban ngành và các Hội thành viên thuộc Liên hiệp...