Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 03/03/2023 05:43 (GMT+7)

Thanh Hóa: Phản biện đề án chuyển đổi số của huyện Quảng Xương

Ngày 28/02/2023, tại Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ phản biện “Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án). Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì Hội thảo.

tm-img-alt

Dự Hội thảo có các thành viên Hội đồng khoa học phản biện và một số chuyên gia của Liên hiệp hội; Thường trực, cơ quan và các ban của Liên hiệp hội; Thường trực Huyện Ủy, Thường trực UBND huyện, các phòng ban, đơn vị liên quan của huyện Quảng Xương và đại diện đơn vị tư vấn xây dựng Đề án - Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Quảng Xương, Liên hiệp hội đã phối hợp với UBND huyện thống nhất ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBQX-LHH ngày 30/11/2022 về việc phản biện “Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Liên hiệp hội đã lựa chọn chuyên gia, thành lập Hội đồng phản biện và tổ chức triển khai các bước của quy trình phản biện Đề án theo quy định.

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung của Báo cáo đề dẫn phục vụ phản biện do Liên hiệp hội chuẩn bị. Đề án được xây dựng dựa trên cách tiếp cận nội dung “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đã đánh giá được hiện trạng ứng dụng CNTT, xác định mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp đối với nội dung cần tiến hành trong quá trình chuyển đổi số của huyện, phân tích tính khả thi và hiệu quả của Đề án và cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, tỉnh và huyện. Tuy nhiên, Đề án cần quan tâm: nội dung của Đề án phải được xây dựng phù hợp thực tiễn về chuyển đổi số của huyện; kết cấu, bố cục cần đảm bảo tính logic giữa các phần; còn thiếu rất nhiều thông tin về thực trạng, những nội dung liên quan đến chuyển đổi số của huyện; chưa nêu được nội dung chuyển đổi số cụ thể của chính quyền huyện, xã và nội dung cần chuyển đổi số trong từng lĩnh vực sản xuất và đời sống; các mục tiêu của Đề án cần xác định phù hợp với quỹ thời gian thực hiện, tránh tình trạng mục tiêu đề ra là quá lớn, thời gian thực hiện không nhiều; cần minh chứng được cơ sở khoa học và thực tiễn về tính khả thi của Đề án.v.v…

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND huyện, ghi nhận các ý kiến của Hội đồng phản biện và các đại biểu tại Hội thảo; đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện Đề án. Đồng chí mong muốn đơn vị tư vấn và Liên hiệp hội giúp huyện xây dựng Đề án một các cụ thể, phù hợp với nguồn lực tài chính của huyện, có tính khả thi, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác của tỉnh đã và đang triển khai; từ đó phát huy được tiềm năng thế mạnh của huyện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ về chuyển đổi số do UBND tỉnh giao.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội, nhấn mạnh: Đề án chuyển đổi số của huyện Quảng Xương là đề án có nội dung mới nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng Đề án. Vì vậy, để Đề án có khả thi khi triển khai thực hiện, cần thể hiện được 3 nội dung lớn của chuyển đổi số là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; phân tích, đánh giá hiện trạng chuyển đổi số của huyện cần bám sát theo bộ chỉ tiêu do UBND tỉnh ban hành; cần xác định được điểm mạnh, hạn chế của địa phương để làm căn cứ xác định lĩnh vực ưu tiên; khai thác, thu hút tối đa cơ chế, chính sách của tỉnh, Trung ương về chuyển đổi số trên địa bàn huyện; xác định được danh mục các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai và phân bổ theo thời gian; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và phân bổ cụ thể nguồn kinh phí thực hiện cho từng nhiệm vụ.

Sau Hội thảo, Liên hiệp hội sẽ hoàn thiện Báo cáo phản biện, gửi UBND huyện, đơn vị tư vấn làm căn cứ để hoàn thiện Đề án theo đúng kế hoạch.

Xem Thêm

Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Lào Cai: Nhiều ý kiến của trí thức góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Sau gần một tháng triển khai, đã có trên 100 ý kiến của đội ngũ trí thức trong tỉnh góp ý vào các nội dung dự Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục tổng hợp, kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu bổ sung hoạt thiện dự thảo luật.
Quảng Nam: Góp ý kiến Luật đất đai sửa đổi
Ngày 06/3/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam phối hợp với hội Luật gia tỉnh tổ chức diễn đàn lấy ý kiến của đội ngũ trí thức góp ý Luật đất đai sửa đổi.
Đánh giá công tác thực thi chính sách pháp luật về phát triển năng lượng 2016-2021
Hội thảo “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021: Thực trạng và giải pháp”. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Lê Quang Huy; Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN & MT của Quốc hội Tạ Đình Thi đồng chủ trì, vừa được diễn ra sáng nay (6/3) tại Hà Nội.
Phú Thọ: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai
Ngày 28/02/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự hội thảo có một số chuyên gia, nhà khoa học trong tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đại diện ủy viên Ban Chấp hành là lãnh đạo một số hội thành viên trực thuộc, lãnh đạo các Ban, Văn phòng Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội.

Tin mới

Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11
Cuộc thi do Liên hiệp hội tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Tiền Giang: Đổi mới việc phân bổ giải thưởng Cuộc thi lần thứ XV
Điểm mới so với những lần tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng (gọi tắt là Cuộc thi) cấp tỉnh trước đây là kể từ Cuộc thi lần thứ XV (2022 – 2023), cơ cấu và số lượng giải thưởng không phân bổ đều cho các huyện, thị, thành mà dựa trên số lượng mô hình, sản phẩm thực tế tham dự của mỗi địa phương.
Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta
Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Tiềm lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - LHHVN (26/3/1983 - 26/3/2023), Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” được LHHVN tổ chức vào chiều ngày 23/3/2023 tại Hà Nội.
Một số kiến nghị chính sách, pháp luật về đội ngũ trí thức khoa học công nghệ
Trí thức được đề cập trong Nghị quyết 27 của Trung ương được định nghĩa như sau: “Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.
Duyên nợ với Vusta
Hơn 20 năm trước, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi nhận học bổng của Vusta, nhưng chưa biết rằng sau này tôi đã gắn bó hơn nửa thời gian công tác đầy duyên nợ.
Đắk Lắk: Triển khai Cuộc thi sáng tạo lần thứ 11 - năm 2023
Cuộc thi do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cùng Sở Khoa học và Công nghệm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp thực hiện. Cuộc thi dành cho đối tượng là tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 – 18, khuyến khích các em nhỏ tuổi, vùng sâu, vùng xa tham gia.
Thanh Hóa: Đoàn công tác của Liên hiệp hội Thanh Hóa thăm, làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi
Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, ngày 17/3/2023, tại văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiêp hội) Quảng Ngãi, đoàn công tác Liên hiệp hội Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa - làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Liên hiệp hội Quảng Ngãi.
Khẳng định vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam
Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam gặp gỡ báo chí công bố Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 - 18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023). Chủ trì buổi họp có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách Hội, Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban TT&PBKT LHHVN.
Phê duyệt dự án Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọc gáy trắng
Dự án “Đồng quản lý đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế cho người dân khu vực quy hoạch bảo tồn Vọoc gáy trắng tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng cao thực hiện với nguồn kinh phí viện trợ nước ngoài không hoàn lại 192.473 USD từ tổ chức Botanic Gardens Conservation International - Tổ chức Bảo tồn Vườn thực vật quốc tế, quốc tịch Anh.
Phú Yên: Phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Sáng 15/3, tại siêu thị Co.op Mart Tuy Hòa, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Công Thương Tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2023 và hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh với người tiêu dùng.