Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 29/03/2024 09:57 (GMT+7)

Thanh Hoá: Góp ý cho Dự thảo quy hoạch khu công nghiệp phía Tây thành phố

Sáng ngày 28/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa” (Quy hoạch).

Căn cứ vào Dự thảo Quy hoạch và các tài liệu có liên quan được Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cung cấp, Liên hiệp hội đã tổng hợp ý kiến của Hội đồng phản biện và các chuyên gia, xây dựng thành báo cáo nghiên cứu phục vụ hội thảo.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe và cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo nghiên cứu phục vụ phản biện của Liên hiệp hội:

Đồ án Quy hoạch được tổ chức nghiên cứu và xây dựng một cách công phu, khẩn trương, nghiêm túc. Nội dung trình bày, ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc; phần đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong khu vực lập Quy hoạch và vùng phụ cận phù hợp với đề cương lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Hội đồng phản biện, các chuyên gia tập trung thảo luận về bố cục thuyết minh, nội dung cụ thể của các chương trong dự thảo Quy hoạch. Một số ý kiến cho rằng: cần bổ sung vào thuyết minh đánh giá nhận xét và bài học kinh nghiệm của một số khu công nghiệp được lập quy hoạch, đầu tư xây dựng trong nhiều năm còn giá trị cần được áp dung vào lập Quy hoạch khu công nghiệp phía Tây thành phố Thanh Hóa; đơn vị tư vấn cần phân tích kỹ và xin ý kiến chuyên gia lĩnh vực công nghiệp trong tỉnh và trong nước để xác định cơ cấu, định hướng phân khu chức năng của Quy hoạch đảm bảo các căn cứ có cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xác định tính chất của Quy hoạch phù hợp cho từng giai đoạn…

Viện Quy hoạch Kiến thức Thanh Hóa - cơ quan tư vấn lập Quy hoạch, đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phản biện và giải trình một số nội dung cần làm rõ trong dự thảo Quy hoạch.

Sau hội thảo, Liên hiệp hội sẽ hoàn thiện báo cáo phản biện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định, gửi cơ quan soạn thảo tiếp thu và hoàn thiện./.

Xem Thêm

Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV
Chiều ngày 28/3 tại Hà Nội, Đảng đoàn phối hợp với Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025), Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thanh Hoá: Phản biện quy định chi phí tham gia chương trình đào tạo
Sáng ngày 19/3, Liên hiệp hội tỉnh tổ chức hội thảo “Quy định mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (Quy định) do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo.
Thanh Hoá: Phản biện đề án về chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Sáng ngày 15/3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tỉnh (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội thảo “Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa” (Đề án) do UBND huyện Thạch Thành phụ trách.
Thanh Hoá: Phản biện quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 05/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) tổ chức Hội thảo phản biện “Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện từ năm 2024 - 2025” do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa phụ trách soạn thảo.

Tin mới