Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 18/12/2021 05:05 (GMT+7)

Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA chủ trì hội thảo.

Quang cảnh buổi hội thảo

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA cho biết, Trong quá trình phấn đấu liên tục, đến nay, VUSTA đã tập hợp được 153 hội thành viên và hơn 600 tổ chức KH&CN trực thuộc. Mỗi loại hình tổ chức có đặc điểm, đặc thù riêng, có điểm mạnh, điểm yếu nhất định. Sự gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức này là hết sức cần thiết.

TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ tịch VUSTA phát biểu khai mạc

Bên cạnh những thành tựu đạt được nêu trên, công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức tham gia vào hoạt động của hệ thống VUSTA thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định, sự kết nối hoạt động trong các mối quan hệ dọc – ngang giữa các hội ngành, tổ chức KH&CN, giữa cơ quan Trung ương VUSTA với Liên hiệp hiệp Hội các tỉnh, thành phố còn có biểu hiện lúng túng, thiếu sự thông suốt, chia sẻ lẫn nhau. Chính vì vậy, chúng ta cần thay đổi, đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ phối hợp này để gắn kết hơn nữa giữa các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc VUSTA với nhau, nhất là trong bối cảnh của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, TSKH Phan Xuân Dũng cho biết thêm.

Ths. Lê Duy Tiến, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban KHCN&MT, VUSTA

Theo ý kiến của Ths. Lê Duy Tiến, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban KHCN&MT, VUSTA cho biết, VUSTA đặc biệt chú trọng, quan tâm tạo môi trường để tập hợp trí thức, thông qua các hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp để trí thức có thể đóng góp sức lực, trí tuệ cho đất nước, chủ yếu tập trung vào các hoạt động sau đây:

Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN: tập hợp những trí thức KH&CN tâm huyết, giàu kinh nghiệm nhằm truyền bá kiến thức KH&CN trong nhân dân, tập trung vào hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe..., đặc biệt chú ý đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: đã có tác động tích cực và nâng cao hiệu quả trong xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật, tạo điều kiện để trí thức đóng góp ý kiến thẳng thắn, khách quan, dựa trên cơ sở khoa học về những vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, cụ thể như các lĩnh vực KH&CN, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: hàng năm Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương triển khai các đề tài nghiên cứu các cấp để tiến hành áp dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống.

 Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo KH&CN: VUSTA đã thường xuyên tổ chức tuyển chọn, trao các Giải thưởng Sáng tạo KH&CN, Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo,...; xét chọn và tôn vinh các trí thức KH&CN tiêu biểu thuộc các hội thành viên; tổ chức các hoạt động nhân Ngày KH&CN, tổ chức thăm hỏi, động viên trí thức.

Hoạt động hợp tác quốc tế: đã tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, cử cán bộ tham gia các diễn đàn đa phương, chủ trì tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, tiếp đón các đoàn vào, đoàn ra, triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường,…

TS Phạm Văn Tân – Nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA

Còn đối với ý kiến của TS Phạm Văn Tân – Nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA cho biết, khuyến khích việc các tổ chức được hình thành dưới hình thức chi hội, phân hội trực thuộc hội ngành cấp trung ương hoặc địa phương khi không cần thiết phải hình thành pháp nhân. Trên thực tế, nhiều hội ngành toàn quốc có hàng trăm chi hội, phân hội cơ sở tham gia.

Các hội chuyên ngành được khuyến khích tiếp tục thành lập có quy mô không hạn chế, có pháp nhân ở cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Việc thúc đẩy thành lập các hội chuyên ngành sâu nhằm thu hút toàn bộ các cán bộ khoa học chuyên ngành tham gia sinh hoạt trong các tổ chức đó. Khuyến khích, động viên các hội chuyên ngành chưa là thành viên của Liên hiệp Hội thì gia nhập, trở thành thành viên, TS Tân cho biết thêm.

Ths. Nguyễn Hữu Giới- Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam

Theo ý kiến của Ths. Nguyễn Hữu Giới- Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam cho hay, nhiều năm qua, VUSTA đã tập hợp đội ngũ trí thức KHCN nước nhà tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học để tham vấn cho cơ chế-chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong lĩnh vực KHCN. Một số diễn đàn khoa học chuyên nghiệp tuy có sự đổi mới, phát triển, song chưa tạo được sự khác biệt so với hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tư vấn, phản biện; còn nhiều vấn đề lớn được xã hội quan tâm nhưng chưa được tổ chức thành diễn đàn khoa học chuyên nghiệp, để đội ngũ trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến; việc tổ chức diễn đàn gắn với công tác tư tưởng của đội ngũ trí thức còn mờ nhạt...

Chính vì thế, theo Ths.Giới, VUSTA nghiên cứu để đổi mới các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội với việc đa dạng hóa nhiều hình thức hội nghị-hội thảo, diễn đàn khoa học, để tư vấn, góp ý, phản biện cho các cơ chế-chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thiết thực hiến kế cho Chính phủ, các Bộ/Ban/ngành Trung ương, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khan ở tầm vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội.

Đại biểu đưa ra nhiều ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và đưa ra nhiều ý kiến như tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ cao phải là hướng ưu tiên trong hội nhập quốc tế. Chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè và các đối tác trên thế giới. tranh thủ nguồn lực tiên tiến của các đối tác nước ngoài về tri thức, công nghệ, trang thiết bị, tài liệu và đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam; tăng cường học hỏi kinh nghiệm và thông tin của các nước đi trước để kịp thời phục vụ cho việc tư vấn chính sách phát triển KH&CN. Vì vậy VUSTA cần hỗ trợ và tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục phê duyệt dự án để huy động tối đa các nguồn viện trợ nước ngoài cho Việt Nam.

Tăng cường liên kết giữa các hội ngành và tổ chức KH &CN. VUSTA cần làm cầu nối, tạo điều kiện và kết nối các hội thành viên cùng lĩnh vực KHCN tham gia với các Bộ ngành. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác về KHCN với các Bộ ngành, các tổ chức trong và ngoài nước.

Nâng cao và bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ trí thức. Tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kết nối trí thức khoa học người Việt Nam ở nước ngoài với các nhà khoa học trong nước, thông qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và tiếp xúc với cộng đồng trí thức KH&CN.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và cán bộ của Liên hiệp hội và các tổ chức hội thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước trẻ hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và năng lực hoạt động thực tiễn, bảo đảm điều hòa, phối hợp tốt hoạt động của các hội thành viên, hội viên tập thể theo đúng tôn chỉ, mục đích của từng tổ chức hội; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ trí thức, hội viên.

HT

Xem Thêm

Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Ra mắt Bài hát TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM
Nhằm hướng tới Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) (1983-2023), Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đã chỉ đạo sáng tác và cho ra mắt ca khúc TỰ HÀO LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM. Bài hát là khúc hùng ca, là tiếng lòng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Góp ý Dự thảo Đề án 103 của Ban Dân Vận Trung ương
Sáng 03/11 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (gọi tắt là Đề án 103).
Nhiều ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Vusta
Ngày 6.10 tại Trụ sở 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) đã tổ chức hội thảo Góp ý Dự thảo Quy chế làm việc của Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam. Hội thảo dưới sự chủ trì của Tổng Thư kí, Thủ trưởng cơ quan Vusta Nguyễn Quyết Chiến.
Khánh thành trụ sở mới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ngày 30-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) chính thức khai trương trụ sở mới tại Lô D20, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, đại diện lãnh đạo một số cơ quan bộ ngành Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo LHHVN qua các thời kỳ... đã tham dự buổi lễ.
Liên hiệp Hội Việt Nam trao quyết định điều động cán bộ
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao quyết định điều động cán bộ lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì buổi công bố và trao quyết định.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.