Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ ba, 06/10/2020 17:41 (GMT+7)

Tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Tính đên hết tháng 6/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đã có 10 hội thành viên, 3 đơn vị trực thuộc, 6 hội viên tập thể với trên 10.700 hội viên. Liên hiệp Hội và các thành viên đã từng bước mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ khoa học và công nghệ hoạt động trong tổ chức hội.

Từ khi thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên hiệp Hội và các hội thành viên tiếp tục có bước phát triển về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo các tầng lớp trí thức tham gia với các hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Ông Trần Bảo Toàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng (ảnh st)

Ông Trần Bảo Toàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình cho biết, trong những năm qua Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tổ chức 1.032 hội nghị tập huấn, diễn đàn, hội thảo cho 105.143 lượt người; xuất bản hàng nghìn đầu sách, tạp chí, bản tin, tờ rơi và nhiều đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật…

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ được quan tâm. Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã mở rộng hợp tác, liên kết với các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, các tổ chức khoa học công nghệ trung ương, các tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiều đề tài, dự án cấp ngành, cấp tỉnh, cấp bộ, và nhiều dự án từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước…. góp phần đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống từ đó làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu cho người dân.

Tích cực tuyên truyền, phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã có 171 giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật, trong đó có 66 giải pháp đạt giải cấp tỉnh (02 giải nhất, 08 giải nhì, 13 giải ba, 43 giải khuyến khích); có 01 giải pháp đạt giải 3 tại Hội thi toàn quốc. Có 237 giải pháp tham gia dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, trong đó có 116 giải pháp đạt giải cấp tỉnh (01 giải nhất, 11 giải nhì, 67 giải ba, 37 giải khuyến khích); có 05 giải pháp đạt giải toàn quốc (01 giải ba, 04 giải khuyến khích). Việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã thực sự trở thành sân chơi trí tuệ, khích lệ, động viên sự say mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật đối với đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và quần chúng Nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học kỹ thuật.

Ông Trần Bảo Toàntrao giải tạiCuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16(ảnh st)

Đặc biệt, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 (2019-2020) được tổ chức và phát động rộng rãi trong toàn tỉnh. Cuộc thi đã nhận được 69 giải pháp tham gia dự thi thuộc 05 lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Kết quả, có 30 giải pháp đạt giải, trong đó có 01 giải phất, 02 giải nhì, 07 giải ba, 20 giải khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 10 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Toàn quốc lần thứ 16.

Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia phản biện 12 đề án chuyên ngành, góp phần luận giải cơ sở khoa học, thực tiễn của các dự án, quy hoạch trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. Những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học thuộc Liên hiệp Hội và các hội thành viên tham gia thực hiện đã giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền có thêm thông tin làm căn cứ đề ra các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh sát với tình hình thực tế, có tính khả thi, hiệu quả hơn.

Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài dự án với nhiều tổ chức phi chính phủ được quan tâm triển khai. Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức Quỹ môi trường toàn cầu, Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF), Quỹ Hội đồng Anh và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng; Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam; Ngân hàng thế giới; Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF), … qua đó đã nhận tài trợ 14 dự án với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng góp phần nâng cao chất lượng an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Các hội thành viên đã huy động hội viên tham gia nghiên cứu hàng chục dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nhân dân, điển hình là Hội sử học, Hội Điều dưỡng, Hội Chăn nuôi - Thú y, Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh và các Trung tâm thuộc Liên hiệp Hội, các hội viên tập thể,… Cụ thể: Các hội viên tập thể (các doanh nghiệp) đã triển khai thực hiện hai dự án ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vùng nông thôn miền núi trong tỉnh như: Dự án trồng và chế biến gấc tại Lương Sơn; Dự án phát triển bò thịt tại thành phố Hòa Bình và một số huyện trong tỉnh, ông Toàn cho hay.

Về công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã triển khai và hoàn thành nhiệm vụ tư vấn, phản biện: “Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn soạn thảo. Tiếp tục phối hợp với sở, ngành thực hiện tư vấn, phản biện những đề án, quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Tham gia các hội đồng đánh giá nhiệm vụ, thẩm định đề cương, nghiệm thu đề tài, chấm sáng kiến cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Toàn vẫn còn một số hạn chế và khó khăn như các hoạt động của Liên hiệp hội chưa nhiều, chất lượng chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển của tỉnh; Chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp tham gia sinh hoạt hội; Một số hội thành viên chưa chủ động xây dựng nội dung, chương trình hoạt động gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, hiệu quả hoạt động còn hạn chế, chưa tạo được nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động của hội.

Và để phát triển mạnh hơn nữa, theo ông Toàn, trong năm 2020 này, Liên hiệp Hội Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hội; tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án,… được UBND tỉnh giao; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức, đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tập trung vào các chương trình trọng điểm quốc gia và tỉnh; triển khai và tổ chức chấm, trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Bài: HT

Xem Thêm

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
Sáng 15/2, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức, Qũy hỗ trợ Sáng tạo Việt Nam (Vifotec), Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
​An Giang: Tỉnh uỷ thăm, chúc Tết Liên hiệp hội và Hội Luật gia
Ngày 7/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức và người lao động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham gia cùng Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang.