Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 04/11/2019 17:46 (GMT+7)

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Từ năm 2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu định kỳ 2 năm một lần. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hôm 2/11.


TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ với Vusta.vn, TS Phạm Văn Tân cho biết, năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sự kiện này diễn ra vào ngày 02/11/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Kết quả hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã từng bước tạo được sức lan tỏa tích cực trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và trong xã hội; một số hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội địa phương đã tham mưu bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế tôn vinh trí thức cấp hội thành viên.

Qua thực tiễn cho thấy, việc tổ chức Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tại Hà Nội có nhiều thuận lợi hơn so với tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác khi tại Hà Nội có sự tham dự, động viên, trao giải và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức được công nhận và vinh danh Trí thức KH&CN tiêu biểu. Do vậy, kể từ lần thứ 3 năm 2019, Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành một đợt chung cho tất cả các trí thức tiêu biểu thuộc các hội ngành toàn quốc và các liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tổ chức sự kiện này, ngay từ đầu năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động chuẩn bị cho Lễ tôn vinh. Dưới đây là báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019, TS Tân cho biết.

Chia sẻ về kết quả  xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiểu biểu năm 2019, TS Tân cho biết, Ngày 12/8/2019, Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu đã họp với tinh thần khách quan, trách nhiệm cao, đã bình xét, lựa chọn được 112 trí thức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, quyết định tôn vinh. Trong số đó lựa chọn được 12 trí thức tiêu biểu (chiếm 10%) đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đại diện cho các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động trí thức và hoạt động KH&CN, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Để bảo đảm tính khách quan, danh sách 112 trí thức do Hội đồng bình xét, lựa chọn đã được đăng tải công khai trên website vusta.vn của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian 10 ngày trước khi Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam quyết định công nhận và Thường trực Hội đồng không nhận được bất cứ đơn thư phản ánh nào của nhân dân. Thường trực Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 (Ban Tổ chức và Chính sách hội) tích cực hỗ trợ các trí thức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.

Trong số 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có: 62 trí thức thuộc các liên hiệp hội địa phương, 50 trí thức thuộc các hội ngành toàn quốc; 65 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 31 người có học vị thạc sĩ, 16 người có học vị cử nhân và tương đương; 18 nữ, 94 nam. Tuổi bình quân của 112 trí thức là 63 tuổi, có 02 trí thức cao tuổi nhất là GS.BS. Nguyễn Bửu Triều, sinh năm 1923 (96 tuổi), Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn, sinh năm 1932 (87 tuổi), Chủ tịch danh dự Hội Nhi khoa Việt Nam thuộc Tổng hội Y học Việt Nam; có 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là TS. Lê Xuân Chung, sinh năm 1980 (39 tuổi), Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là ThS. Hoàng Minh Ngọc, sinh năm 1978 (41 tuổi), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng, TS Tân nói.

Tuy nhiên theo TS Tân thì vẫn còn một số hạn chế như một số hội ngành toàn quốc và một số liên hiệp hội tỉnh, thành phố chưa đề xuất được trí thức tiêu biểu để đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam xét chọn và tôn vinh năm 2019. Việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị tôn vinh của một số hội thành viên còn chậm, báo cáo thành tích của cá nhân chưa sát với hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt là một số trí thức đang công tác tại các ngành trong tỉnh tham gia hoạt động kiêm nhiệm công tác hội, báo cáo thành tích hầu hết chỉ nêu kết quả công tác chuyên môn của ngành và kết quả hoạt động KH&CN, chưa chú trọng mô tả những đóng góp nổi bật trong hoạt động hội. Vì vậy, Ban Tổ chức và Chính sách hội đã dành khá nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ bổ sung báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị tôn vinh cho đầy đủ theo quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng cho trí thức tiêu biểu

Năm 2019, Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam bình xét, lựa chọn được 112 trí thức KH&CN tiêu biểu và 12 trí thức KH&CN tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 4 Huân chương Lao động và 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do công tác hiệp y khen thưởng từ phía một số địa phương còn chậm, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động theo tuyến tỉnh, có nơi chưa thống nhất tuyến trình khen thưởng nên một vài bộ hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước chưa kịp thời gian để có thể trao tặng vào đúng dịp tổ chức Lễ tôn vinh ngày 02/11/2019. 

Việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Lễ tôn vinh có sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương là sự động viên và khích lệ to lớn để đội ngũ trí thức KH&CN cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động này được Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao; được các cơ quan chức năng ủng hộ, đồng thuận. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam chính xác, kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là sự vào cuộc, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao của các hội ngành toàn quốc, các liên hiệp hội tỉnh, thành phố, do vậy việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 đã được toàn hệ thống thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, đã lựa chọn và giới thiệu được trí thức KH&CN tiêu biểu nhất của đơn vị mình đảm bảo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Kết quả đã xét chọn được 112 trí thức KH&CN tiêu biểu trong cả nước để Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam công nhận và tôn vinh.

Có thể khẳng định rằng, các trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam được tôn vinh năm 2019 cũng như các năm 2017, 2015 đều thực sự rất xứng đáng với Danh hiệu vinh quang này. Đặc biệt, ngay trước thời điểm Lễ tôn vinh ngày 02/11/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian gặp gỡ, động viên và biểu dương các Trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh năm 2019. Do vậy, danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Bằng khen và biểu trưng cho các trí thức

Tác giả bài viết: HT

Xem Thêm

Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.
Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.
Nan giải tìm vị trí xây bay thứ 2 của Vùng Thủ đô
Quá trình đô thị hóa ở các quốc gia là xu thế tất yếu trong sự phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa cao nhất Đông Nam Á với tỷ lệ đô thị hóa (tính đến cuối năm 2020) là...

Tin mới

Tiền Giang: TS Thái Quốc Hiếu một đời đam mê nghiên cứu khoa học
Hơn 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi, thú y, TS Thái Quốc Hiếu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, những đề tài nghiên cứu của ông đều nhằm giải quyết một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y.
Kon Tum: Chủ tịch Liên hiệp hội nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
Chiều ngày 19/5, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Long, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.
Kon Tum: Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Liên hiệp Hội
Chiều ngày 18/5, đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.