Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 04/11/2019 17:46 (GMT+7)

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Từ năm 2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu định kỳ 2 năm một lần. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và của Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết tại Lễ Tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức hôm 2/11.


TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ với Vusta.vn, TS Phạm Văn Tân cho biết, năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tổ chức Lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu của hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sự kiện này diễn ra vào ngày 02/11/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Kết quả hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu đã từng bước tạo được sức lan tỏa tích cực trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và trong xã hội; một số hội ngành toàn quốc và liên hiệp hội địa phương đã tham mưu bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo, xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quy chế tôn vinh trí thức cấp hội thành viên.

Qua thực tiễn cho thấy, việc tổ chức Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu tại Hà Nội có nhiều thuận lợi hơn so với tổ chức tại các tỉnh, thành phố khác khi tại Hà Nội có sự tham dự, động viên, trao giải và phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đối với các trí thức được công nhận và vinh danh Trí thức KH&CN tiêu biểu. Do vậy, kể từ lần thứ 3 năm 2019, Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành một đợt chung cho tất cả các trí thức tiêu biểu thuộc các hội ngành toàn quốc và các liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tổ chức sự kiện này, ngay từ đầu năm 2019, Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động chuẩn bị cho Lễ tôn vinh. Dưới đây là báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2019, TS Tân cho biết.

Chia sẻ về kết quả  xét chọn tôn vinh trí thức KH&CN tiểu biểu năm 2019, TS Tân cho biết, Ngày 12/8/2019, Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu đã họp với tinh thần khách quan, trách nhiệm cao, đã bình xét, lựa chọn được 112 trí thức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam xem xét, quyết định tôn vinh. Trong số đó lựa chọn được 12 trí thức tiêu biểu (chiếm 10%) đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đại diện cho các ngành, lĩnh vực, vùng, miền, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác vận động trí thức và hoạt động KH&CN, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Để bảo đảm tính khách quan, danh sách 112 trí thức do Hội đồng bình xét, lựa chọn đã được đăng tải công khai trên website vusta.vn của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian 10 ngày trước khi Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam quyết định công nhận và Thường trực Hội đồng không nhận được bất cứ đơn thư phản ánh nào của nhân dân. Thường trực Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 (Ban Tổ chức và Chính sách hội) tích cực hỗ trợ các trí thức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.

Trong số 112 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có: 62 trí thức thuộc các liên hiệp hội địa phương, 50 trí thức thuộc các hội ngành toàn quốc; 65 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên; 31 người có học vị thạc sĩ, 16 người có học vị cử nhân và tương đương; 18 nữ, 94 nam. Tuổi bình quân của 112 trí thức là 63 tuổi, có 02 trí thức cao tuổi nhất là GS.BS. Nguyễn Bửu Triều, sinh năm 1923 (96 tuổi), Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Nguyễn Thu Nhạn, sinh năm 1932 (87 tuổi), Chủ tịch danh dự Hội Nhi khoa Việt Nam thuộc Tổng hội Y học Việt Nam; có 01 trí thức nam trẻ tuổi nhất là TS. Lê Xuân Chung, sinh năm 1980 (39 tuổi), Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam và 01 trí thức nữ trẻ tuổi nhất là ThS. Hoàng Minh Ngọc, sinh năm 1978 (41 tuổi), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng, TS Tân nói.

Tuy nhiên theo TS Tân thì vẫn còn một số hạn chế như một số hội ngành toàn quốc và một số liên hiệp hội tỉnh, thành phố chưa đề xuất được trí thức tiêu biểu để đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam xét chọn và tôn vinh năm 2019. Việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị tôn vinh của một số hội thành viên còn chậm, báo cáo thành tích của cá nhân chưa sát với hướng dẫn của Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt là một số trí thức đang công tác tại các ngành trong tỉnh tham gia hoạt động kiêm nhiệm công tác hội, báo cáo thành tích hầu hết chỉ nêu kết quả công tác chuyên môn của ngành và kết quả hoạt động KH&CN, chưa chú trọng mô tả những đóng góp nổi bật trong hoạt động hội. Vì vậy, Ban Tổ chức và Chính sách hội đã dành khá nhiều thời gian để hướng dẫn, hỗ trợ bổ sung báo cáo thành tích và hồ sơ đề nghị tôn vinh cho đầy đủ theo quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng cho trí thức tiêu biểu

Năm 2019, Hội đồng xét chọn trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam bình xét, lựa chọn được 112 trí thức KH&CN tiêu biểu và 12 trí thức KH&CN tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, trong đó có 4 Huân chương Lao động và 8 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do công tác hiệp y khen thưởng từ phía một số địa phương còn chậm, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương yêu cầu trình hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động theo tuyến tỉnh, có nơi chưa thống nhất tuyến trình khen thưởng nên một vài bộ hồ sơ trình khen thưởng cấp Nhà nước chưa kịp thời gian để có thể trao tặng vào đúng dịp tổ chức Lễ tôn vinh ngày 02/11/2019. 

Việc tổ chức xét chọn, tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp Hội Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn đối với đội ngũ trí thức KH&CN của cả nước. Lễ tôn vinh có sự hiện diện của các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương là sự động viên và khích lệ to lớn để đội ngũ trí thức KH&CN cả nước tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động này được Đảng đoàn, Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao; được các cơ quan chức năng ủng hộ, đồng thuận. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam chính xác, kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là sự vào cuộc, hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao của các hội ngành toàn quốc, các liên hiệp hội tỉnh, thành phố, do vậy việc triển khai nhiệm vụ Tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu năm 2019 đã được toàn hệ thống thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục, đã lựa chọn và giới thiệu được trí thức KH&CN tiêu biểu nhất của đơn vị mình đảm bảo đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với quy chế, quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam. Kết quả đã xét chọn được 112 trí thức KH&CN tiêu biểu trong cả nước để Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam công nhận và tôn vinh.

Có thể khẳng định rằng, các trí thức KH&CN tiêu biểu Liên hiệp Hội Việt Nam được tôn vinh năm 2019 cũng như các năm 2017, 2015 đều thực sự rất xứng đáng với Danh hiệu vinh quang này. Đặc biệt, ngay trước thời điểm Lễ tôn vinh ngày 02/11/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian gặp gỡ, động viên và biểu dương các Trí thức KH&CN tiêu biểu được tôn vinh năm 2019. Do vậy, danh hiệu Trí thức KH&CN tiêu biểu không chỉ mang đến niềm tự hào đối với chính bản thân người trí thức được tôn vinh và gia đình mà còn trở thành niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên để tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Bằng khen và biểu trưng cho các trí thức

Tác giả bài viết: HT

Xem Thêm

Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đắk Nông: Tổ chức diễn đàn về tư vấn phản biện
Sáng ngày 19/7/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức diễn đàn khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đề án “Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Hà Giang: Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày 13/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Hà Giang đã tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện (TVPB), góp ý đối với dự thảo “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, các Hội thành viên Liên hiệp Hội Hà Giang và các chuyên gia TVPB ở tỉnh.
Yên Bái: Tham gia phản biện vấn đề bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu
Ngày 23/4, tại Khu du lịch Ao Vua, Ba Vì, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển và sử dụng nguồn dược liệu vì sức khỏe cộng đồng”. Đây là sự kiện khoa học ngành dược liệu lần đầu được Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Ao Vua tổ chức.

Tin mới

Kỳ vọng đột phá về quản lý tài nguyên nước
Việc bảo đảm tính nhất quán và toàn diện trong quy hoạch, quản lý, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai là rất cần thiết, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, vì vậy nên thống nhất về một đầu mối. Điều này cũng phù hợp Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị.
Lào Cai: Trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 17
Là một tỉnh vùng cao, biên giới điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn xong trong những năm qua hoạt động tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai thực hiện đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Thừa Thiên Huế: Những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19
Ngày 30/11/2022, tại thành phố Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Y tế, bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cập nhật những vấn đề Hậu Covid và Chủng ngừa Covid-19”.
Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Đây là ý kiến của UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc của Đoàn công tác Ban chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của BCH TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (NQ23).
Yên Bái: Tập huấn nâng cao hoạt động phổ biến kiến thức KHCN
Ngày 29/11, Liên Hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KHCN) cho hội viên trực thuộc các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc và cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, biên tập, tổ chức xuất bản bản tin, thông tin nội bộ, duy trì các trang website... tại các tổ chức hội, đoàn thể, ngành, địa phương.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nuôi dưỡng đam mê, thắp sáng ước mơ trở thành những nhà khoa học
Ngày 27-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18.
Trao Giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18
Ngày 27-11 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (Cuộc thi).
Phát triển đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Vĩnh Phúc
Tại buổi làm việc của Đảng đoàn VUSTA với tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.