Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

KhóaV, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ: 103A, Phan Đình Phùng, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239-3855786; 0239-3681057

Email: khoahochatinh@gmail.com

Website: www.lienhiephoikhkt.hatinh.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Đỗ Khoa Văn

CT

0913.556.954

khoavan61@gmail.com

2

Thái Sơn

 PCT-TB UBKT

0912.625.774

0239.3681.057 thaison.ts@gmail.com

3

Bùi Thị Minh

TTK-CVP

0982.838.394

0239.3855.786

minhlhh@gmail.com

4

Thân Văn Tự

Trưởng Ban KH&CN

0979.649.689

tukhcnhatinh@gmail.com

5

Nguyễn Tiến Anh

Q. trưởng Ban TVPB&GĐXH

0975.510.558

0239.3693.355

tienanh1184@gmail.com

Tin mới