Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam

Khoá II, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Địa chỉ: số 2, đường Ngô Quyền, p. Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại:0912202189

Email: lienhiephoihanam@gmail.com

Website:www.skhcn.hanam.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Nguyễn Như Lâm

CT

0913 289.080

0983667.218 nguyennhulam51@gmail.com

2

Nguyễn Văn Út

PCT-TTK

0912202.189

0266.3853.0408 nguyenvanut64@gmail.com; lienhiephoihanam@gmail.com

Tin mới