Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 26/07/2023 13:58 (GMT+7)

HỘI THẢO VỀ VAI TRÒ CÁC HỘI THÀNH VIÊN TRONG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG HOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình 07 – CTTr/TU của TU Hà Nội đã nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 : lấy KHCN cao và đổi mới sáng tạo làm động lực then chốt để phát triển KT-XH, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

tm-img-alt

Đấy cũng là nội dung chính Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội tổ chức Hội thảo sáng ngày 25 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở MTTQ Thành phố. Tham dự Hội thảo có đại biểu các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và nhiều nhà khoa học trực thuộc Liên hiệp Hội.

Chủ trì Hội thảo là TS Lê Xuân Rao, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội và PGS.TS Bùi Thị An , Chủ tịch Hội nữ Trí thức Hà nội.

Hội thảo đã có hàng chục báo cáo của các Hội thành viên và tổ chức xã hội – nghề nghiệp gửi đến ban tổ chức.  Tại Hội thảo đại diện các hội Quy hoạch, Chăn nuôi, Sinh học, Hóa học và Đúc Luyện kim đã trình bày trực tiếp tham luận. Các tham luận đã bám sát vào chủ đề nội dung của Hội thảo. Đó là nêu rõ vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao công nghệ và phổ biến kiến thức. Với 38 hội thành viên, các tổ chức Hội trong Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội đã thực sự là nguồn nhân lực quan trọng để góp phần đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực  như : phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng xanh, bền vững và các ngành kinh tế khác.

 Đặc biệt tại Hội thảo, đại diện hội Nông dân thành phố và Hội Phụ nữ thành phố đã có bài tham luận rất thuyết phục bằng những con số việc làm cụ thể.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Đó là Hội Nông dân thành phố ở 18 huyện, thị với 406 cơ sở hội và gần 500.000 hội viên đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất mang lại hiệu quả tốt như các mô hình trang trại”chăn nuôi không người”, “trang trại tự động”, “sàn thương mại điện tử”…đã đưa nông nghiệp Thủ đô đi vào thời kỳ đưa công nghệ cao và các quy trình tiên tiến vào sản xuất hàng hóa.

Hình ảnh các đại biểu tham dự hội nghị

Hội LHPN Hà Nội với 749 cơ sở hội tập hợp hàng trăm nghìn hội viên. Các năm qua đã có nhiều chuyển biến trong nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo nhất là chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ số vào mọi mặt hoạt động của Hội. Nhiều tổ chức của Hội đã đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xử lý môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Đã có 1750 dự án ý tưởng, sản phẩm sáng tạo được bình chọn ở cấp huyện, quận, 50 dự án được vinh danh cấp thành phố, 19 dự án được vinh danh cấp Trung ương…

Hầu hết các tham luận tại Hội thảo đã nêu lên những vấn đề cần được quan tâm để tạo điều kiện cho công tác đổi mới sáng táo và chuyển giáo khoa học công nghệ thực sự có hiệu quả. Muốn làm tốt vấn đề này rất cần đầu tư nguồn lực về con người từ  đào tạo cơ bản  đến nâng cao phổ cập kiến thức cộng đồng.

Các Văn bản từ TW đến Thành phố đều nói đến vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong đổi mới sáng tạo, trong chuyển giao ứng dụng. Nhưng cần được cụ thể hóa bằng những chính sách cụ thể và có tính khả thi để có khả năng khơi dậy tính sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đứng đầu cả nước. Nhà nước cần có chính sách đầu tư thỏa đáng để tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo phát triển hơn nữa như: cân đối nguồn tài chính, tiếp nhận các nhân tài và đầu tư cơ sở hạ tầng để có điều kiện tốt cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao. Đã đến lúc phải coi việc chuyển giao nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất bằng hướng gắn nghiên cứu với sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, thực chất hơn. Phải coi hiệu quả kinh tế thực tế cuối cùng làm thước đó cho đổi mới sáng tạo…

Kết thúc Hội thảo TS Lê Xuân Rao đẫ cảm ơn sự quan tâm của đông đảo các Hội về lĩnh vực này. Qua Hội thảo, LHH đã thấy được tâm huyết của đội ngũ trí thức Thủ đô đối với phát triển kinh tế xã hội Hà Nội. Từ thành công của Hội thảo, Liên hiệp các hội KH&KT Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề lắng nghe được nhiều ý kiến tham gia của các tổ chức hội trong thời gian tới.

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội Sinh vật cảnh tổ chức Đại hội lần thứ III
Ngày 5/4/ 2024, tại Đồng Tháp, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan và gần 60 đại biểu là các hội viên của Hội.
Lễ ký kết giảm phát 1 tỷ tấn carbon/năm
Ngày 9/4 tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp (Trung tâm QCC - trực thuộc Vusta) và Tập đoàn Tín Thành đã tiến hành Lễ ký kết giảm phát 1 tỷ tấn carbon/năm và công bố sàn giao dịch NFT thương mại tín chỉ carbon toàn cầu.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dự Hội nghị Cơ học toàn quốc
Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, Viện Cơ học phối hợp với Viện Vật lý và Hội Cơ học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc vào ngày 9/4 tại Hà Nội. TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA đã đến dự và chúc mừng hội nghị.

Tin mới