Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 04/07/2022 09:43 (GMT+7)

Bản tin KTMT số 24: Giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn có vai trò lớn trong công cuộc xây dựng nền kinh tế xanh. Cần có những biện pháp, chính sách hợp lý thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát triển. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin bổ ích về kinh tế tuần hoàn dưới đây!

Xem Thêm

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức KH&CN trong bối cảnh chuyển đổi số
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh hai nội dung mang tính nền tảng, đó là: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia , phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước
Đối thoại "Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa đất nước" được phát trên truyền hình báo nhân dân, hai khách mời là GS.TS Nguyễn Lân Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Các ngành Sinh học Việt Nam và ThS. Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam

Tin mới