Phú Yên: Xuất bản Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên
20/01/2020 9:41 SA 327 lượt xem
Cỡ chữ +-

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa cho ra mắt bạn đọc Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên, sách dày 475 trang khổ 15x23cm bìa cứng in màu trang nhã. Đây là một tập hợp đầu tiên về những Tiến sĩ quê ở Phú Yên, sinh ra ở Phú Yên và những Tiến sĩ đã có thời gian công tác từ 4 năm trở lên tại Phú Yên.Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên  có các nội dung chính như: Phú Yên vùng đất hiếu học - khái quát về vùng đất và con người Phú Yên; Về truyền thống văn hóa - giáo dục; Những nhà khoa bảng ở Phú Yên.

Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên tập hợp được 169 Tiến sĩ trong đó có những Tiến sĩ mới bảo vệ thành công đầu năm 2019. Danh sách các Tiến sĩ được sắp xếp theo 6 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Y dược, Khoa học xã hội - nhân văn và về lĩnh vực Giáo dục. Các Tiến sĩ Phú Yên công tác, học tập và sinh sống trên khắp cả nước và ở nước ngoài nên nhóm biên soạn chưa có điều kiện liên hệ, do vậy không có hồ sơ để đưa vào tập khảo cứu này.

Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên được Giáo sư, viện sĩ Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam viết lời giới thiệu.

Tháng 6 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND đã công nhận kết quả đề tài khoa học “Tiến sĩ Phú Yên”. Chủ trì đề tài là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên, do Tiến sĩ Nguyễn Xuân Đàm và Thạc sĩ Nguyễn Hoài Sơn làm Chủ nhiệm.

Đây là việc làm rất có ý nghĩa trong việc tập họp tri thức theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phú Yên là tỉnh kinh tế còn khó khăn nhưng là một tỉnh giàu tiềm năng trong đó đội ngũ trí thức là một tiềm năng lớn. Lớp Tiến sĩ Phú Yên cùng hàng nghìn Thạc sĩ công tác trên mọi miền đất nước là tài sản vô giá, bởi trí thức chính là động lực của cách mạng, “Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”. (NQ 27-TW).

Tập sưu khảo Tiến sĩ Phú Yên được nhà xuất bản Thanh Niên cho ra mắt bạn đọc là niềm động viên to lớn với đội ngũ thức thức Phú Yên, với mong muốn các Tiến sĩ Phú Yên nói riêng và trí thức Phú Yên nói chung bằng tâm huyết của mình sẽ đóng góp được nhiều trí tuệ cho quê hương, đất nước, và góp phần đào tạo nên lớp trí thức trẻ cho tương lai.

Nguyễn Hoài Sơn