Hội KH Đất VN
06/01/2015 9:52 SA 2698 lượt xem
Cỡ chữ +-

- Nhiệm kỳ Đại hội hiện tại (khoá 5 nhiệm kỳ …..)

- Địa chỉ Văn phòng Hội : 61 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Điện thoại:          04.38210374                - Fax: 04.39724757

- Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com        - Website:

STT

Họ và tên

chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Vũ Năng Dũng

Chủ tịch

04.38210374

0913209625

2

Lê Thái Bạt

P. Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

04.38210374

0912143130

3

Nguyễn Đình Bồng

P. Chủ tịch

04.38210374

0913233399

4

Bùi Huy Hiền

P. Chủ tịch, trưởng Ban Kiểm tra

04.38210374

0913238171

5

Phan Liêu

P. Chủ tịch

04.38210374

0903749215

6

Phạm Quang Khánh

P. Chủ tịch

04.38210374

0913603182

7

Đỗ Đình Sâm

P. Chủ tịch

04.38210374

0913494468