Hội Khoa học Đất Việt Nam
06/01/2015 9:52 SA 3032 lượt xem
Cỡ chữ +-

HỘI KHOA HỌC ĐẤT VIỆT NAM

Khoá VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Địa chỉ: 61 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024-38210374; Fax: 024-39724757

Email: hoikhoahocdatvn@yahoo.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Vũ Năng Dũng

CT

0913.209.625

vunangdung15@gmail.com

2

Lê Thái Bạt

PCT-TTK

0912.143.130

hoikhoahocdatvn@yahoo.com

3

Nguyễn Đình Bồng

PCT

0913.233.399

ndbong1947@gmail.com

4

Bùi Huy Hiền

PCT

0913.238.171

buihuyhien@gmail.com

5

Phan Liêu

PCT

0903.749.215

phlieu-iege-vn@vnn.vn

6

Phạm Quang Khánh

PCT

0913.603.182

phamquangkhanh47@gmail.com

7

Đỗ Đình Sâm

PCT

0913.494.468

dodinhsam@gmail.com

8

Phạm Quang Hà

PCT

0913.342.479

dongsongsao8@gmail.com

9

Phạm Minh Hạnh

PCVP

0904.159.915

phamminhhanh03@gmail.com