Viện Cơ học và Kỹ thuật Môi trường (IMEE)
25/01/2015 3:22 CH 3200 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IMEE

Tên cơ quan

Viện Cơ học và Kỹ thuật Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Trần Tiến Phương

0912646400

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 264, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37623119

Fax

37625000

Email

officecimee@gmail.com

mymtd.lan@gmail.com

Website

 

Thành lập

241 QĐ-LHHVN

09/4/12

Số đăng ký

A-1019

29/4/2012

Cơ quan chủ quản