Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD)
13/01/2015 8:25 SA 1502 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SRD

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển nông thôn bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Bích Hợp

39436678

0904649791

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 56, ngách 19/9, phố Kim đồng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại

39436678, 39436676

Fax

9436449

Email

 

Website

 

Thành lập

281/QĐ-LHH

21/3/06

Số đăng ký

A498

30/3/06

Cơ quan chủ quản