Trung tâm Tham vấn và Hỗ Trợ tâm lý-Giáo dục phát triển cộng đồng (CPEC)
13/01/2015 1:50 CH 1238 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CPEC

Tên cơ quan

Trung tâm Tham vấn và Hỗ Trợ tâm lý-Giáo dục phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Tạ Văn Dũng

0983582889

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Nguyễn Hà Thành

0912424809

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà số 4, ngõ 161, An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

7167005

Fax

 

Email

cpec@tuvantamly.com.vn

Website

 

Thành lập

1565/ QĐ-LHH

12/11/07

Số đăng ký

A-688

30/11/07

Cơ quan chủ quản