Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội (CSDP)
10/01/2015 6:58 CH 3300 lượt xem
Cỡ chữ +-

Địa chỉ: Số tập thể nhạc viện Quốc gia Hà Nội, Ngõ 45 đường Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 35121704; Fax: 35121690; Email: csdphanoi@fpt.com

Thủ trưởng đơn vị: Lê Quốc Hùng; 35121704; 0913214971

Thành lập: 1401 (TC-LHH); 22/12/1992

Số Đăng ký: 026; 15/3/93