Trung tâm Giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội
28/10/2014 10:49 CH 1071 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CESED
Tên cơ quan Trung tâm Giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội
Người đứng đầu CN Phan Thị Lạc
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 33A, Tập thể Trung ương Đoàn, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 04.37673279
Fax  
Email phanthulac@yahoo.com/ contact@mt-xh.org
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng: tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực: môi trường và các vấn đề xã hội.

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng nội dung, phương pháp giáo dục cho giáo viên và học sinh về môi trường và các vấn đề xã hội trong nhà trường và cộng đồng.

- Nghiên cứu thiết kế và sản xuất các phương tiện dạy học phục vụ giáo dục các lĩnh vực nêu trên.

- Thông tin, tư vấn, giáo dục, đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo về môi trường và các vấn đề xã hội.

- Hợp tác với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

* Lĩnh vực hoạt động:

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

-Môi trường

 

-Đào tạo

 

-KH Xã hội

* Thông tin nhân lực:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

15

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

     

2

 

 

Trong đó số Nữ

 

 

 

2

 

 

5

 

 

5

 

 

     

1

 

 

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

8

 

 

             

Kiêm nhiệm

 

 

7

 

 

             

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

1

 

 

             

Từ 36-60 tuổi

 

 

4

 

 

             

Trên 60 tuổi

 

 

10

 

 

             

* Thông tin tài chính: 1.200.000.000

* Sở trường và thế mạnh:

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

 

-Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

 

 

-Tư vấn, phản biện

 

 

-Môi trường

 

-Giới