Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học (CBC)
12/01/2015 2:09 CH 1262 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CBC

Tên cơ quan

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học

Thủ trưởng đơn vị

Lại Minh Hiền

0913037231

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

343/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại

(04) 3640742

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

796(TC - LHH)

31/10/03

Số đăng ký

A210

19/3/04

Cơ quan chủ quản