Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng
28/10/2014 10:49 CH 10219 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt UIA
Tên cơ quan Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng
Người đứng đầu Vũ Thế Khanh
Chức vụ Tổng Giám đốc
Chức vụ Tổng Giám đốc
Người thường trực Phạm Văn Tuấn
Chức vụ  
Địa chỉ Số 1 Đông Tác - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 04.38525517
Fax 04.34525517
Email lhuia@fpt.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Liên kết với các trường đại học, các trường chuyên nghiệp các trường phổ thông, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để phổ biến khoa học tin học, gắn liền đào tạo khoa học tin học với việc đào tạo các ngành khoa học khác, tổ chức hội thảo khoa học.

- Triển khai nghiên cứu thực nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tin học phục vụ đời sống dân sinh trong lĩnh vực: y học, xây dựng, viễn thông, thương mại, quản lý, thống kê, kế hoạch hoá dân số và môi trường.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, đào tạo, y tế, chuyển giao công nghệ, du lịch khoa học, hội thảo khoa học quốc tế.

- Làm tư vấn và hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố, các cơ sở sản xuất nghiên cứu khoa học tin học nhằm đưa tiến bộ khoa học tin học vào sản xuất và đời sống, đào tạo đội ngũ cán bộ làm tin học cho địa phương, các ngành kinh tế và cho các cơ sở.