Liên hiệp khoa học công nghệ môi trường và phát triển bền vững (UNISTESD)
12/01/2015 3:07 CH 2027 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

UNISTESD

Tên cơ quan

Liên hiệp khoa học công nghệ môi trường và phát triển bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Hiền

0912377735

37736977

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà 37, K 80A, TT Tổng cục Hậu cần, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

6750346 9

Fax

8388792

Email

 

Website

 

Thành lập

462(QĐ-LHH)

14/4/05

Số đăng ký

A395

25/7/05

Cơ quan chủ quản