Liên hiệp khoa học công nghệ môi trường và phát triển bền vững (UNISTESD)
12/01/2015 3:07 CH 2281 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

UNISTESD

Tên cơ quan

Liên hiệp khoa học công nghệ môi trường và phát triển bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Hiền

0912377735

Chức vụ

Giám đốc

Địa chỉ

34/74 Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Văn phòng giao dịch

Phòng 309, Tòa nhà in bản đồ, Số 14 Pháo Đài Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

0243 775 7122

Fax

0243 775 7122

Email

unistesd.ngo@gmail.com; vuhientdmt@gmail.com

Website

 

Thành lập

462(QĐ-LHH)

14/4/05

Số đăng ký

A395

25/7/05

Cơ quan chủ quản