Liên hiệp Khoa học hỗ trợ phát triển Văn hóa Du lịch
28/10/2014 10:49 CH 1380 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt SCT
Tên cơ quan Liên hiệp Khoa học hỗ trợ phát triển Văn hóa Du lịch
Người đứng đầu Trường Sinh
Chức vụ Tổng giám đốc
Chức vụ Tổng giám đốc
Người thường trực Mai Thanh Ky
Chức vụ Giám đốc điều hành
Địa chỉ Số 7/43 Chùa Bộc - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 04.38521144; 04.5744183
Fax 04.35744183
Email lhp_sct@yahoo.com.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Tập hợp các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các chuyên gia công nghệ có năng lực nghiên cứu, sáng tạo tìm các giải pháp khoa học, xây dựng mô hình “Định hướng phát triển Du lịch Việt Nam theo hướng mở rộng hoạt động Du lịch Văn hoá dân tộc”, nhằm:

- Phát huy bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc; phục hồi, tôn tạo, nâng cấp xây dựng các công trình kiến trúc truyền thống và hiện đại; tổ chức các loại hình giao l­ưu văn hoá dân tộc hoà nhập với thế giới; tổ chức vui chơi - giải trí và thể thao, văn hoá ẩm thực dân tộc, ẩm thực Á - Âu; bảo vệ môi trường tự nhiên - môi trường xã hội; khôi phục làng nghề, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí cộng đồng.

- Tạo dựng mô hình “Công nghiệp không khói”, hoạt động theo nội dung hình thức phát triển Du lịch Văn hoá Dân tộc đa sản phẩm, hoành tráng, hợp thời đại, hoạt động lâu dài, bền vững, theo ph­ương thức “Đến một nơi biết nhiều nơi khác”, tạo sức mạnh độc đáo, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với các loại hình du lịch trên thế giới.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu, sáng tạo khoa học nhằm hỗ trợ phát triển Văn hoá - Du lịch - Kinh tế.

- Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế, Du lịch Văn hoá dân tộc. Ứng dụng các công nghệ mới, áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, quảng cáo, tư vấn, marketing, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ công nghệ tin học, Du lịch Văn hoá và phát triển xã hội.

- Triển khai xây dựng, khai thác và kinh doanh Dự án “Làng Du lịch Văn hoá Dân tộc Việt Nam” của Liên hiệp SCT, đã đ­ược phê duyệt và đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền Bộ Văn hoá Thông tin số 452VH/QTG ngày 08 tháng 01 năm 1994 và đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả Văn học - nghệ thuật số 1740/2007/QTG ngày 2 tháng 8 năm 2007.

Số nhân viên: Chính nhiệm: 14  Kiêm nhiệm: 31

 

 

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Chăm sóc sức khoẻ, y tế, người khuyết tật.

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

- Môi trường.

- Triển khai xây dựng Dự án “Làng Du lịch Văn hoá Dân tộc Việt Nam” tại Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

 

- Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

- Tư vấn, đầu tư

Lĩnh vực nghiên cứu/ khoa học

KH xã hội

Đề tài/dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong 5 năm gần đây (2006 - 2011)

- Công trình Dự án Làng Du lịch văn hóa dân tộc Việt Nma.

- Nghiên cứu lập Dự án Trung tâm đào tạo PT Công nghệ thông tin

005-2013 đồng thời đầu tư mở rộng Dự án ở nhiều địa phương trên toàn quốc.

 

 

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

Tất cả mọi người.