Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 15/09/2017 20:51 (GMT+7)

Nâng cao năng lực về tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tham gia hội thảo có khoảng 90 đại biểu là đại diện các Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện các sở, ban, ngành, các hội khoa học & kỹ thuật ngành của tỉnh Kiên Giang. Hội thảo - tập huấn được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực của các Liên hiệp Hội địa phương trong việc đề xuất, tham mưu cho Đảng và chính quyền những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; phản biện các đề án, dự án nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn phát triển ở các cấp, ngành, địa phương.

th2

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội thảo, tập huấn

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo “Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”,hướng dẫn “Phương pháp và cách tiếp cận trong việc thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Hội thảo cũng được nghe chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…, tham luận “Truyền thông và mạng xã hội ở Việt Nam”tác động đến quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội của PGS.TS. Phạm Bích San, nguyên Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam.

th3

PGS.TS.Phạm Bích San trình bày tham luận tại Hội thảo

th4

ThS. Nguyễn Văn Khiết, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Kiên Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại địa phương

Thông qua hội thảo - tập huấn sẽ giúp nhiều cán bộ tại địa phương có được nhận thức về vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết khách quan của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, cung cấp rõ hơn về các khái niệm, những nội dung phải thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội; quy trình, thủ tục, hình thức lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên trong việc nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới