Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 01/11/2023 16:17 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Tây Ninh: Phát triển nhanh về số lượng và chất lượng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh được thành lập từ năm 2003. Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội có 18 Hội thành viên với 8.900 hội viên, trong đó có 8 hội thành viên và 10 hội viên tập thể. Các hội thành viên được quan tâm củng cố theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

Bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch Liên hiệp Hội Tây Ninh cho biết, thời gian qua, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Sau khi Nghị quyết số 27-NQ/TW ban hành, nhận thức của các cấp uỷ đảng về xây dựng đội ngũ trí thức chuyển biến rõ rệt, đã quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ trí thức góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

tm-img-alt

Bà Dương Thị Thu Hiền – Chủ tịch LHH Tây Ninh

Hiện nay, toàn tỉnh có 18.170 (chiếm 85,6%) người có trình độ cao đẳng trở lên đang công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó, có 8 tiến sĩ; 1.017 thạc sĩ; 17.145 có trình độ đại học, cao đẳng. Đội ngũ trí thức trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị, xã hội; tham gia nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp một phần tiếng nói của đội ngũ trí thức trong việc phát huy dân chủ cơ sở trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Hàng năm, Liên hiệp Hội đã tổ chức diễn đàn khoa học dưới hình thức hội thảo khoa học và hình thức tọa đàm; xây dựng được dữ liệu mạng lưới chuyên gia gồm những trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh (hiện có 40 người, trong đó 02 giáo sư, tiến sĩ; 06 tiến sĩ; 18 thạc sĩ; 14 đại hoc) phát huy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, giúp cấp ủy đảng, chính quyền xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Tỉnh còn quan tâm chỉ đạo, thành lập, kiện toàn ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật (định kỳ 2 năm/lần).

Bà Hiền cho biết thêm, Liên hiệp Hội và các hội thành viên luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ qua các hình thức tập san, trang thông tin điện tử, hội thảo, triển lãm, tập huấn hướng dẫn và trên các phương tiện thông tin đại chúng với chất lượng ngày càng được nâng cao, đã tạo điều kiện cho việc trao đổi, cung cấp thông tin trong hệ thống LHH, giữa Liên hiệp Hội với trí thức trong - ngoài tỉnh, cập nhật và chia sẻ thông tin phục vụ đời sống nhân dân; phối hợp thường xuyên với Báo Tây Ninh và Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh để tuyên truyền, phổ biến những kiến thức khoa học công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ môi trường, thường thức phổ thông trong đời sống, kiến thức pháp luật, mô hình khoa học công nghệ …để người dân tiếp nhận áp dụng vào sản xuất và đời sống.

tm-img-alt

Nhiệm kỳ 2020-2025 Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tổ chức 1.212 cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn phổ biến kiến thức cho hội viên với 37.448 lượt người tham dự; 11.599 cuộc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho người dân với 117.078 lượt người dự (trọng tâm là tuyên truyền pháp luật của Hội Luật gia); ấn hành 55.700 ấn phẩm thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ (Tập san Khoa học và Đời sống 20.000 quyển; Tập san chuyên đề xây dựng Nông thôn mới 5.000 quyển; Tập san chuyên đề về bảo vệ môi trường 2.000 quyển; Kỷ yếu hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật 1.000 quyển; Tập san Thông tin khoa học công nghệ 9.000 quyển; Tài liệu khuyến nông 78.450 loại; Nội san giáo dục và Kỷ yếu hội thảo sinh viên, tập san nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp Hội trong nhiệm kỳ qua tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó chủ yếu chủ yếu phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…Nội dung hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từng bước được đổi mới và nâng cao chất lượng; đã xây dựng được mạng dữ liệu mạng lưới chuyên gia cộng tác gồm những trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh; nhờ đó đóng góp được nhiều ý kiến tư vấn trên nhiều lĩnh vực; được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan đánh giá cao.

tm-img-alt

Nhiều năm qua Liên hiệp Hội đã được UBND giao nhiệm vụ thực hiện 05 cuộc giám định xã hội: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng theo chương trình 135 giai đoạn 2012-2015; Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế thuộc tuyến tỉnh, huyện tỉnh Tây Ninh; GĐXH 2 năm thực hiện (2016-2017) nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh; Hiệu quả thực hiện sau đầu tư xây dựng Dự án Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tỉnh Tây Ninh; thực hiện 05 nhiệm vụ phản biện độc lập: 02 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 2 huyện Gò Dầu, Bến Cầu; Báo cáo kinh tế kỹ thuật kênh tiêu Tân Phú - Tân Hưng; Báo cáo kỹ thuật trạm bơm, kênh tưới xã Suối Đá, xã Phan; Hệ thống thoát nước khu vực thành phố Tây Ninh - Hòa Thành; được 02 đơn vị đặt hàng phản biện Đề án Nông nghiệp và Văn kiện Đại hội cấp huyện. Ngoài ra Liên hiệp Hội, Hội Luật gia, Hội Kiến Trúc sư và các HTV khác đã tham gia thẩm định, góp ý, phản biện 587 đề tài, dự án, quy hoạch, dự án Luật, Nghị quyết HĐND … Những hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Tây Ninh trong nhiều năm qua đã góp thêm cơ sở dữ liệu khoa học trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Ninh.

Công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật đã thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đối tượng tham gia hội thi rất rộng rãi, trong đó có cả nông dân, công nhân đã tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đạt giải cao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Liên hiệp Hội đã chủ trì tổ chức thành công 02 lần Hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh (lần thứ 10 và 11; đang triển khai lần thứ 12) với tổng số 239 đề tài/ giải pháp tham gia dự thi và đã có 67 đề tài/ giải pháp đạt giải (04 giải nhì, 28 giải ba và 35 giải khuyến khích); xét chọn 19 đề tài/ giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, đạt 04 giải thưởng quốc gia (02 giải ba, 02 giải khuyến khích).

Ngoài ra, từ năm 2016-2019 Liên hiệp Hội Tây Ninh đã tiếp nhận 116 mô hình/sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, xét chọn 60 mô hình/sản phẩm gởi tham gia cuộc thi, đạt 04 giải khuyến khích.
Cũng từ những thành tích trong sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật, đã có 03 nhà sáng tạo không chuyên được tôn vinh trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” (do Trung ương MTTQVN tổ chức), 02 người được tôn vinh là “Nhà Khoa học của nhà nông ” (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức), 02 trí thức tiêu biểu được tôn vinh, nhận cúp và bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam; nhiều nhà sáng tạo trẻ nhận “Giải thưởng Lương Định Của” (Trung ương Đoàn trao tặng), “Bằng lao động sáng tạo”(Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng…).

tm-img-alt

Hằng năm Liên hiệp Hội tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả có giải pháp đạt giải cao trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc; học sinh đạt giải cao trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học khu vực phía Nam; cá nhân được vinh danh trong các lĩnh vực KH&CN quốc gia, quốc tế (như giải thưởng CEO tiêu biểu khu vực Đông Nam Á, giải công nghệ thực phẩm Châu Á…) nhân “Ngày Khoa học và Công nghệ 18.5”.

Với những nỗ lực trên các lĩnh vực hoạt động, nhiều năm qua xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tây Ninh ngày càng khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Thời gian tới, Liên hiệp Hội Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh, củng cố hoạt động của Liên hiệp Hội; tổ chức phản biện xã hội với góc độ độc lập để lãnh đạo có những căn cứ thực tiễn, đưa những quyết sách phù hợp với địa phương; xây dựng, củng cố website điện tử của Liên hiệp Hội để triển khai, phổ biến, kiến thức, bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề liên quan; mong muốn Liên hiệp Hội sẽ là trung tâm đoàn kết trí thức khoa học, công nghệ để có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của địa phương, bà Hiền cho biết.

Xem Thêm

Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Phú Yên: Công ty Điện lực luôn phát huy phong trào sáng tạo Kỹ thuật
Ngày 31/10, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10, năm 2022-2023 (Hội thi) tổ chức tổng kết trao thưởng 30 giải pháp đạt giải (01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trong đó, Công ty Điện lực Phú Yên (PC Phú Yên) đạt 01 giải Nhì và 1 giải Ba.

Tin mới

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023
Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam – châu Á 2023 (Vietnam - Asia Smart City Summit 2023) đã khai mạc vào sáng 29-11 tại Hà Nội. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội; Sở Thông tin và Truyền thông và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), phối hợp tổ chức với chủ đề “Khai thác dữ liệu – Xây dựng Thành phố thông minh, phát triển bền vững.
Phú Thọ: Đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm
Ngày 27/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá tác động của chính sách đến chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) - những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ.
Phú Yên: Nơi góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) tỉnh thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Phú Yên đã trải qua ba kỳ đại hội với nhiều hoạt động đa dạng, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong các giao dịch, mua bán để trở thành những người tiêu dùng thông minh.
Bình Định: Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn
Từ 19-21/11, tại tỉnh Đồng Tháp, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam của Quỹ Môi trường toàn cầu (thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp quốc – viết tắt: UNDP-GEF/SGP) phối hợp với Liên hiệp Hội Bình Định tổ chức “Hội thảo Nâng cao năng lực xây dựng các dự án bảo tồn – phát triển”.