Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên

Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

Địa chỉ:Số 10 đường Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên

Điện thoại: 0257-3814852

Email:lhh@lienhiephoiphuyen.com.vn

Website: www.lienhiephoiphuyen.com.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Nguyễn Văn Khoa

CT

0905219.432

0257. 3814.852

khoapy2013 @gmail.com

2

Huỳnh Xuân Sơn

PCT-TTK

0905.222.289

0257.3550.689  sonhy689@gmail.com

3

Nguyễn Minh Song

PCT

0935770.161

0257.3814.974

haiha.khkt@gmail.com

4

Huỳnh Đức Thế

Phụ trách VP

0905.206.824

0257.6559.621 

ducthepy@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

TB KHCN&TVPB

0933.738653

0257.3814.963

thuytrang.lhhpy@gmail.com

Tin mới