Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Bình

Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Địa chỉ: phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229-3886985; Fax:  0229-3886985

Email:ninhbinhlhh2009@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại, Email

1

Đỗ Văn Dung

CT

0916.162135

0229.3891409 dungnb62@gmail.com

2

Nguyễn Tử Tiến Lợi

PCT-TBKT

0912.8963.98

lointt@gmail.com

3

Phan Văn Tùng

TTK

0852.525.999

4

Trần Thị Thu Hằng

CVP

0985.587.887

0229.3886.985 hangnb84@gmail.com

Tin mới