Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng

(Khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017)

Địa chỉ: số 5 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 063-3533247                                Fax: 063-3533247

Email: lienhiephoilamdong@gmail.com                     Web: lienhiephoilamdong.org.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

ĐT cố định

ĐT di động

1

Ngụy Xứng Hùng

Chủ tịch

063-3836061

0919009488

2

Trương Trổ

Phó Chủ tịch Thường trực

063-3829435

0913952938

3

Thái Văn Long

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

063-33533247

0918525573

4

Nguyễn Thị Xuân Huyền

Chánh Văn phòng

063-3533247

0917128882

5

Nguyễn Xuân Nguyên

Trưởng ban Tư vấn và Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật

063-3521668

0918825007

Tin mới