Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 29/10/2014 05:49 (GMT+7)

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kiên Giang

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kiên Giang

Khoá V, nhiệm kỳ 2020-2025

Địa chỉ: 40 Hùng Vương, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297-3876942 - 0297-3962696                              

Email:lhhkhktkg@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,Email

1

Lương Thanh Hải

CT

0913.993.348

hai.luongthanh55@gmail.com

2

Lê Thị Nhứt

PCTTT

0918.123.294

lenhut.1965@gmail.com

3

Trần Đình Trọng

TTK-CVP

0917.492.222

trandinhtrongrg@gmail.com

Tin mới