Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 20/09/2018 21:44 (GMT+7)

Không thể mỗi cây trồng chỉ có một quy trình sản xuất

Trong dự thảo Luật trồng trọt, giống cây trồng dành 01 chương, 24 điều, dài 11 trang; phân bón cũng giành 1 chương, 17 điều, dài 8 trang. Nhưng về thuốc bảo về thực vật đang nóng hơn cả phân bón, được xã hội đặc biệt quan tâm lại chung 2 điều với trang thiết bị, vật tư, tất cả chỉ có 01 trang.

Trong dự thảo luật chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi được thiết kế 01 chương, 20 điều, dài 12 trang. Trong đó có đề cập lẫn lộn đến thuốc thú y, kháng sinh và thuốc kích thích ở mức độ rất mờ nhạt, trong khi đây cũng là vấn đề nóng, được xã hội quan tâm. Nếu các điều quy phạm và chế tài đã có trong các luật liên quan khác  thì cũng nên có điều khoản dẫn luật và nguyên tắc sử dụng chế tài.

Có một số vấn đề cụ thể được nhiều đại biểu tham gia. Về luật trồng trọt, đại biểu Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Sơn La và một số đại biểu đề nghị xem lại nội dung điều 64 (mục 4, Chương IV) quy định về ứng dụng quy trình sản xuất.

Dự thảo quy định: mỗi đối tượng cây trồng chỉ có một quy trình sản xuất.Bộ nông nghệp và phát triển nông thôn ban hành các quy trình sản xuất, áp dụng trên toàn quốc. Bộ hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố ban hành quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương Quy định như vậy  là không phù hợp với kinh tế thị trường, với thực tiễn phát triển của  tiến bộ kỹ thuật, mâu thuẫn với Luật KHCN, Luật sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ, mâu thuận với ngay dự thảo Luật chăn nuôi.

Về KHCN, quy trình sản xuất là một dạng sản phẩm KHCN, ngoài ra còn có tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp (do Bô NNPTNT chứng nhận), giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế (do Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN chứng nhận).

Cùng một cây trồng, nhưng  phương thức canh tác khác nhau (thổ canh truyền thống, thủy canh, khí canh) thì quy trình khác. Cùng một cây trồng nhưng trồng bằng giống gieo hạt, hay giống dâm cành hoặc giống chiết, ghép  thì quy trình cũng không giống nhau.Về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, ai đầu tư tạo ra tiến bộ KHKT thì người đó (nhà nước, tổ chức KHCN, doanh nghiệp, cá nhân) sở hữu, sử dụng hay chuyển giao. 

Không chỉ về sản xuất thông thường, ngay cả giống cây trồng, vật nuôi, doanh nghiệp, cá nhân  có đủ điều kiện đều được khảo nghiệm, được đăng ký giống và được bảo hộ bản quyền về giống. Về thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp  nào cũng có quy trình sản xuất  cụ thể, rất chặt chẽ, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, cạnh tranh tạo ra tiến bộ kỹ thuật mới... Nhiều giống cây trồng doanh nghiệp nhập cùng với quy trình công nghệ được đối tác chuyển giao. Không nhất thiết mọi quy trình sản xuất đều do nhà nước ban hành. Nhà nước ban hành chủ yếu là Quy chuẩn và tiêu chuẩn quốc gia. Quy trình sản xuất do Bộ ban hành chủ yếu là quy trình có các yếu tố quy chuẩn kỹ thuật.

Dự thảo luật chăn nuôi cũng chỉ quy định Bộ NNPTNT có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật quốc gia; quy định chỉ tiêu chất lượng phải công bố. Chứ không quy định mỗi vật nuôi có một quy trình do Bộ ban hành.

Vì vậy, cần chuẩn xác nội dung quy định trên theo hướng: Bộ NN&PTNT và các cấp có thẩm quyền ban hành   hoặc   công nhận   quy trình sản xuất ở phạm vi và tính chất như thế nào; Đồng thời có điều khoản quy định về  quy trình sản xuất do cá nhân và doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và áp dụng, chuyển giao theo hướng khuyến khích, bảo hộ;     Bổ sung trách nhiệm của các cấp quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong sản xuất.

Quy định ứng dụng công nghệ cao trong canh tác(Điều 65) cũng cần được  bổ sung.  Dự thảo luật đề cập cụ thể nhiều công nghệ như công nghệ sinh học trong di truyền, công nghệ tưới nước tiết kiệm, công nghệ  không sử dụng đất, công nghệ nhà kính, nhà lưới...Nhưng lại chưa đề cập đến công nghệ biến đổi ren trong trồng trọt. Sử dụng giống và công sản biến đổi ren là một xu hướng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và gia tăng nhu cầu nông sản. Thực tế nước ta cũng đang thử nghiệm một số giống biến đổi ren. Nước ta cũng đang nhập khẩu một số nông sản biến đổi ren( ngô, đậu tương).Vì vậy nên đề cập đến công nghệ biến đổi ren, ít ra ở mức độ kiểm soát được.

Về luật chăn nuôi, vấn đề nuôi động vật hoang dã cũng được các đại biểu quan tâm nhiều. Cần xem lại quy định các động vật rừng thông thường cũng không được chăn nuôi thương mại.Thực tiễn ở nước ta đã và đang phát triển chăn nuôi thương mại khá nhiều động vật rừng ( như lợn rừng, hươu sao, don, dúi, nhím, gà gô, chim công, vịt trời, v.v...). Thực tiễn của nhiều nước, nhất là ở châu Á, việc cấm chăn nuôi động vật hoang dã, kể cả động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng không bảo tồn, phát triển được chúng. Ngược lại, ở Thái Lan, cho phép nuôi cả động  vật  quý hiếm có điều kiện (chỉ được thương mại hóa( giết mổ) đối với thế hệ thứ tư trở lên thì lại bảo tồn và phát triển được. Nên tham khảo kinh nghiệm Thái Lan.                                                                                         

Xem Thêm

Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Phú Yên: Liên hiệp Hội tham gia phản biện độc lập Đề án ngành nuôi trồng thủy sản
Theo đề xuất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên (Liên hiệp Hội Phú Yên) về việc đề nghị Liên hiệp Hội Phú Yên được tham gia phản biện độc lập Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, Cục Xuất bản và Vụ Báo chí - XB (Ban Tuyên giáo Trung ương) làm việc với NXB Tri thức
Ngày 26/2/2024, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LHHVN đã chủ trì buổi làm việc với Nhà xuất bản Tri thức. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Linh, Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban và toàn thể cán bộ, người lao động của Nhà xuất bản Tri thức.
Bình Định: Tổ chức 02 Hội thảo Tư vấn phản biện về lĩnh vực giao thông
Ngày 20/02, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Định (Liên hiệp Hội) đã tổ chức 2 cuộc Hội thảo tư vấn phản biện về phương án đề xuất đầu tư dự án “Nút giao thông khác mức tại khu vực ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư” và dự án “Tuyến đường nối từ Lê Thanh Nghị về Cảng Quy Nhơn”.
Chủ tịch danh dự VUSTA–GS, TSKH Đặng Vũ Minh cùng 5 nhà khoa học Việt Nam được vinh danh là Viện sĩ Viện Hàn Lâm KH Nga
Theo đài Sputnik, tháng 2/2024, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) kỷ niệm 300 năm thành lập. Trong số các Viện sĩ-thành viên nước ngoài của RAS có 6 Viện sĩ của Việt Nam: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Duy Qúy, Nguyễn Văn Hiệu, Đặng Vũ Minh, Trần Đình Long