Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 14/12/2018 22:12 (GMT+7)

Khẳng định vai trò và thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tổ chức diễn đàn trí thức khoa học và công nghệ

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, GS TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, thời gian qua công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn được chú trọng, đẩy mạnh, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức. Thông qua hoạt động này, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã phản ánh ý kiến trung thực, khách quan, khoa học của trí thức khoa học và công nghệ đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

tu van phan bien 2

Ths Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Theo báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Ths Bùi Kim Tuyến – Trưởng ban Tư vấn phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018 Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai được nhiều hoạt động có tác dụng tích cực và mang tính thời sự cao như Góp ý dự thảo “Chiến lược phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2018-2030”; Dự thảo “Nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng KH&CN”; Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Góp ý Đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiang từ năm 2030”; Góp ý dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức hội thảo “Đánh giá an toàn đập hồ ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam”, “Đánh giá tác động của các hộ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ lụt các tỉnh miền Trung”, “Đánh giá tác động của các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đến lũ lụt các tỉnh miền Trung”, “Đánh giá tiềm năng khai thác than đồng bằng sông Hồng trong quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam”.

Ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam” và “Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam”.

Tuy nhiên vẫn còn gặp một số khó khăn như việc tiếp cận thông tin bị hạn chế; Thời gian lấy ý kiến ngắn; Nhiều tổ chức và cá nhân vẫn coi phản biện là phản bác do vậy luôn né tránh vấn đề tư vấn phản biện khi Liên hiệp Hội Việt Nam hoặc các hội thành viên đề nghị phản biện; Một số nhà khoa học còn e ngại, nể nang, do vậy đôi khi tiếng nói phản biện còn chưa mạnh mẽ; Các hội thành viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động tư vấn phản biện; Không có cơ chế phản hồi của các cơ quan được tư vấn phản biện và giám định xã hội, chính vì vậy không biết kết quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội có được tiếp thu hay không, tiếp thu bao nhiêu và vì sao; Định mức chi tiêu đối với tư vấn phản biện và giám định xã hội còn thấp và còn nhiều bấp cập, do đó có thể tổ chức được các hoạt động chất lượng thực sự tốt.

tu van phan bien 3

Ths Lê Duy Tiến – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam

Còn theo báo cáo Tổng kết Diễn đàn khoa học của trí thức năm 2018, Ths Lê Duy Tiến – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018 Liên hiệp Hội Việt đã tổ chức được 4 diễn đàn, đó là Diễn đàn Những vấn đề đặt ra trong công tác vận động trí thức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW; Diễn đàn Cải cách bộ máy hành chính theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW; Diễn đàn Tự chủ trong giáo dục đại học – những vấn đề đặt ra; Diễn đàn Tái cơ cấu nền kinh tế đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn khó khăn, chính vì vậy theo Ths Tiến có một số kiến nghị như các bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tích cực phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên trong quá trình tổ chức Diễn đàn, để tạo ra các diễn đàn với quy mô lơn hơn, có sức lan tỏa mạnh hơn và tạo sự đồng thuận đối với các vấn đề mà xã hội quan tâm; Đề xuất với các cơ quan chức năng tạo điều kiện, cởi mở, tránh tâm lý ngại đề cập tới những vấn đề mà bộ, ngành đang quản lý.

Theo ý kiến của PGS.TS Trương Duy Nghĩa – Chủ tịch Hội KHKT Nhiệt Việt Nam cho biết, trong hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội Hội luôn đặc biệt chú trọng, và đến nay Hội đã tạo dựng được uy tín, được chủ đầu tư tin cậy, các nhà thầu nước ngoài nể phục, Hội đã có thương hiệu, công việc vẫn duy trì được thường xuyên.

tu van phan bien 5

Ths Khổng Mạnh Tiến – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ

Còn theo ý kiến của Ths Khổng Mạnh Tiến – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Phú Thọ cho biết, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan đề rà soát, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với các đề án thuộc diện cần phải có tư vấn, phản biện để trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tính chủ động trong quá trình tổ chức thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi còn đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có trình độ, kinh nghiệm tâm huyết ỏ trong tỉnh và trung ương để mời tham gia vào các Hội đồng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tham gia các hội thảo khoa học chuyên đề để đóng góp ý kiến, tư vấn, vào các chương trình, dự án, đề án chiến lược, quy hoạch, các công trình quan trọng của tỉnh và những vấn đề nóng, xã hội quan tâm.

tu van phan bien 6

Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã đưa thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến như Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Liên hiệp Hội địa phương trong công tác tập huấn nghiệp vụm, nâng cao kỹ năng, năng lực, kinh nghiệp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội và hỗ trợ giới thiệu chuyên gia đối với những nhiệm vụ cụ thể khi có đề nghị.

Ngoài ra, Liên hiệp Hội Việt Nam thường xuyên tổ chức, chỉ đạo sơ kết, tổng kết, điển hình, rút kinh nghiệp trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Xem Thêm

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Tư vấn, phản biện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hiệp Hội Việt Nam và Liên hiệp Hội các tỉnh thành. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, hoạt động Tư vấn, phản biện phản khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án kinh tế – xã hội quan trọng của đất nước.
Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn phản biện của Liên hiệp hội Việt Nam
Thời gian qua Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB &GĐXH) rất sôi nổi. Rất nhiều cuộc toạ đàm, hội thảo đã được tổ chức, các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc đã đóng góp được những ý kiến rất phong phú, bổ ích.
Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô phải minh bạch phương án tài chính
Khẳng định đầu tư theo phương thức đối tác công tư(PPP) đối với dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường cao tốc thuộc DA Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là cần thiết, chuyên gia lưu ý, Nhà nước phải minh bạch phương án tài chính, có phương án tổ chức giao thông rõ ràng, nhất là đối với các phương tiện liên tỉnh bắt buộc phải đi qua Vành đai 4 để bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư.
Cao Bằng: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi kết quả tư vấn, phản biện được áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Các nhà khoa học góp ý cho Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô
Ngày 12/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) phối hợp với Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Khoa học và kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tác động của việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội".
Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội
Hoạt động TVPB&GĐ XH là hoạt động mang tính xã hội, độc lập, khách quan, do trí thức đóng góp trí tuệ, cung cấp cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cho Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền làm cơ sở đánh giá, phân tích và quyết định các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn có liên quan về KH&CN, GD&ĐT và chính sách xây dựng đội ngũ trí thức.
Liên hiệp Hội Sơn La: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biện
Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn đời sống.
Phát triển nhà ở xã hội: Cần bổ sung cụ thể vào Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)
Trong tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Xây dựng cho biết, nhiều năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tin mới

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa học công nghệ
Ngày 20/6, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc và hội thành viên. Hội thảo do PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch VUSTA và đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký VUSTA đồng chủ trì.
Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển
Đồng chí Phạm Ngọc Linh - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đồng chí Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển.
Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt để báo chí Vusta đi đến thành công
Một trong những thế mạnh của báo chí trong hệ Liên hiệp Hội Việt Nam (Vusta) là thông tin về KH&CN, truyền thông phổ biến kiến thức KH&CN, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu KH, ứng dụng và chuyển giao CN, các hoạt độngTVPB và giám định xã hội, các hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN Việt Nam... Sự đoàn kết, đồng lòng là mấu chốt, mắt xích không thể thiếu để báo chí Vusta đi đến thành công.
THÔNG BÁO: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan TW VUSTA
Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển nhân sự vào biên chế Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2024, Hội đồng tuyển dụng thông báo:
Bản tin Khoa học - Góp phần vào sự phát triển của Báo chí VUSTA
Hệ thống báo chí của Liên HiệpHội Việt Nam (VUSTA) đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin khoa học và kỹ thuật đến cộng đồng. Trong đó, các Bản tin khoa học của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở các tỉnh, thành phố (Liên hiệp Hội địa phương) không chỉ giúp lan tỏa tri thức khoa học mà còn góp phần quan trọng trong việc phát triểncủng cố hệ thống báo chí của VUSTA.
Sơn La: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày 14/6/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Hội thảo tư vấn “Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
Diễn đàn Đối tác EU năm 2024
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên minh Châu Âu (EU) tháng 10 năm 1990, Đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu trong khu vực, với số lượng thỏa thuận cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào ở Đông Nam Á (bao gồm EVFTA và JETP).