Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ bảy, 13/08/2022 11:18 (GMT+7)

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội còn nhiều bất cập

Ngày 11/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội”.

Hội thảo được tổ chức bằng 2 hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới hội ngành trung ương và các Liên hiệp hội địa phương. Đại diện  Bộ Nội Vụ - Cơ quan soạn thảo Dự thảo Nghị định, Phó Vụ trưởng Vụ Phi Chính phủ Phạm  Trung  Giang tham dự tại điểm cầu Hà Nội.

tm-img-alt

Quang cảnh hội thảo

Theo Bộ Nội vụ, sau 12 năm thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP đến nay, nhiều nội dung của Nghị định không còn phù hợp, chưa bao quát, điều chỉnh hết các vấn đề trong thực tiễn quản lý đặt ra. 

Thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hội trong thời gian vừa qua đặt ra nhiều vấn đề như: thiếu chế tài xử lý vi phạm, chưa rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước, công tác kiểm tra, quy trình, thủ tục thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất,... chưa đảm bảo tính chặt chẽ; thiếu quy định việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội khi địa phương thay đổi địa giới hành chính các cấp.

Do đó, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP là phù hợp trong giai đoạn hiện nay để giải quyết được các vấn đề đang vướng mắc trong thực tiễn quản lý hội; có đủ căn cứ pháp lý xử lý các sai phạm trong tổ chức, hoạt động của hội; đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động của hội theo hướng tự chủ, tự quản; từng bước xóa bỏ xu hướng "hành chính hóa" hoạt động của hội; giảm bớt gánh nặng của ngân sách, chỉ hỗ trợ nguồn lực, kinh phí theo các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước…

tm-img-alt

Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng, PCT LHHVN Phạm Quang Thao, TTK LHHVN Nguyễn Quyết Chiến chủ trì hội thảo

Theo các đại biểu tham dự hội thảo, Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội còn nhiều bất cập như: Tại Khoản 2, Điều 7 ghi: “Đối với các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế đã được giao thì được ngân sách nhà nước khoán kinh phí hoạt động theo số biên chế đã giao”. Nêu như vậy là chưa đầy đủ, dễ được hiểu là nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao được khoán theo số biên chế đã giao. Có 2 nội dung: khoán kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao và giao kinh phí để thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Bởi vì nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao thay đổi hàng năm tùy theo yêu cầu cho nên không thể khoán trắng theo số biên chế được giao, tức là không thay đổi cho dù số lượng và quy mô các nhiệm vụ thì thay đổi tùy theo tình hình.

tm-img-alt

Nguyên PCT kiêm TTK LHHVN  Phạm Văn Tân tại điểm cầu Hà Nội

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 8 liên quan đến phụ cấp công vụ lại chỉ quy định đối tượng được hưởng phụ cấp công phụ chỉ được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 là chưa thỏa đáng. Nên bổ sung thêm đối tượng cũng phải được hưởng phụ cấp công vụ ghi tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 bởi vì đối tượng này cũng là công chức nằm trong chỉ tiêu biên chế; Như Điều 12 về cơ sở dữ liệu về hội, Điều này quy định về việc lập và quản lý dữ liệu thông tin về hội. Đây là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về hội. Cần quy định rõ là trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý có liên quan chứ không phải là nhiệm vụ của hội nhằm không gây thêm khó khăn cho các hội trong điều kiện đa số các hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, không có điều kiện, nhất là kinh phí và cơ sở vật chất để lập và quản lý cơ sở dữ liệu của hội.

tm-img-alt

Chủ tịch LHH Ninh Bình phát biểu tham luận tại điểm cầu Hà Nội

Điểm c, khoản 4, Điều 14 về thời hạn có hiệu lực của Ban vận động thành lập hội, tại điểm này quy định thời gian hoạt động có hiệu lực của Ban vận động chỉ có 1 năm là không có căn cứ và thiếu tính thực tế. Việc vận động thành lập hội, vận động để có hội viên tham gia vào hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà Ban vận động không thể tự quyết định được. Vì vậy, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào số lượng hội viên mà Ban vận động có thể vận động được. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét lại thời gian hoạt động có hiệu lực của Ban vận động cho phù hợp với thực tế.

tm-img-alt

Chủ tịch LHH Đăk Lăk Vương Hữu Nhi phát biểu tại điểm cầu Ban Mê Thuột

Hay tại Điểm b, Khoản 2 Điều 22 quy định: “số lượng thành viên Ban lãnh đạo hội chiếm khoảng 10% số lượng hội viên chính thức nhưng tối đa không quá 85 thành viên Ban lãnh đạo hội” là không có căn cứ và chưa thỏa đáng bởi số lượng thành viên Ban lãnh đạo, được hiểu là Ban Chấp hành phụ thuộc vào số lượng, quy mô hội viên và hội thành viên của hội, cần xem xét lại quy định số lượng thành viên Ban lãnh đạo hội tối đa không quá 85 thành viên.

Theo các đại biểu, Khoản 4, Điều 23 quy định: “Điều lệ hội chỉ có giá trị thực hiện trong nhiệm kỳ hiện tại”... là không thỏa đáng, không cần thiết và gây nhiều hệ lụy không mong muốn. Nếu áp dụng theo quy định này thì đại hội nào của hội cũng phải thông qua điều lệ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại. Thực tiễn thì điều lệ đã được đại hội thông qua và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt sẽ có hiệu lực cho tới khi hội thấy cần phải sửa lại điều lệ cho phù hợp với yêu cầu đặt ra. Không cần thay đổi, bổ sung nội dung điều lệ thì không cần đại hội thông qua và cũng không cần thiết cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại.

Khoản 1, Điều 41 quy định về quyền của hội“tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực hoạt động của hội”. Thực tiễn nhiều hội, nhất là những hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội, nghề nghiệp, hội có đảng đoàn còn có quyền tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Đề nghị bổ sung thêm cụ thể là: “Tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề về chủ trương, đường lối, chính sách, đặc biệt là những vấn đề về hội quần chúng; Tham gia với các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội”...

tm-img-alt

Chủ tịch LHHVNPhan Xuân Dũngphát biểu kết luận hội thảo

Kết luận hội thảo, Chủ tịch LHHVN Phan Xuân Dũng bày tỏ hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học LHHVN đã rất tâm huyết, thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần xây dựng. LHHVN sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu và gửi tới Ban soạn thảo và mong muốn Ban soạn thảo Nghị định sẽ tiếp thu, sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo trình Chính phủ để sớm ban hành. ..

Xem Thêm

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Kon Tum: Hội thảo khoa học về phát triển nông nghiệp của tỉnh
Ngày 20/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thảo khoa học về dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Bình Thuận: Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né
Ngày 13/9/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp hội) đã tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo phản biện Đề án “Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tin mới

Đồng Tháp: Hội thảo “Chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày 28/9/2022, tại Khu Du lich Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tư vấn: “Chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp – Thực trạng và giải pháp”.
Yên Bái: Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường"
Ngày 23/9/2022, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH)đã phối hợp với các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo "Lập kế hoạch lồng ghép các hoạt động của Dự án vào Kế hoạch của nhà trường".
Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh uỷ Ninh Thuận
Ngày 21/9, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do TSKH. Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ tỉnh Ninh Thuận về công tác tập hợp, phát triển đội ngũ trí thức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Liên hiệp Hội ký kết hợp tác với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Ngày 22/9/2022, tại Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang với Viện Kinh tế và Chính trị thế giới đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội giai đoạn 2022-2025.
Vĩnh Long: Trao giải cho 39 mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi cấp tỉnh
Ngày 25/9/2022, tại hội trường Tỉnh Ủy Vĩnh Long, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021 – 2022 (gọi tắt là Cuộc thi) và Phát động Cuộc thi lần thứ XII, năm 2022-2023.
Cần thúc đẩy ứng dụng kết quả các đề tài, công trình khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Ngày 23/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đề cao trách nhiệm trong quá trình sửa Luật Đất đai
Có nhiều nội dung mới như làm rõ phạm vi quy định của Luật Đất đai với các luật khác có liên quan; quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai...
Nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp Hội
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.