Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 08/04/2021 14:09 (GMT+7)

Công tác thông tin và phổ biến kiến thức của một Liên hiệp Hội địa phương

”Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khoa học là tài sản chung của toàn dân chứ không phải tài sản riêng của một nhóm người nào. Bởi vậy, các cô, các chú phải ra sức đem hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, để nhân dân đẩy mạnh thi đua sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Có như vậy nước mới giàu, dân mới mạnh và đời sống của nhân dân mới được cải thiện về mọi mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của các cô, các chú".

Thực hiện lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, coi đây là vấn đề quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ thông tinvà phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của các tổ chức chính trị xã hội trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Namđã được khẳng định trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Hội thảo khoa học về phân hữu cơ do LHH Đồng tháp tổ chức năm 2020

Theo ông Lê Minh Hùng (Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp): Liên hiệp hội Đồng Tháp và các hội thành viên luôn xác định việc thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) cho hội viên và nhân dân trong tỉnh là nhiệm vụ hàng đầu. Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) của Liên hiệp Hội được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau: tạp chí, bản tin, website, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển lãm, hội chợ, hội thảo, tập huấn, báo cáo chuyên đề…

Liên hiệp Hội Đồng Tháp và các Hội thành viên và các ngành có liên quan đã mời các nhà khoa học ở các Viện nghiên cứu, Trường đại học tổ chức báo cáo chuyên đề, hội thảo, hội nghị, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, hội viên, lãnh đạo các ngành các cấp và nhân dân về Nghị quyết của Đảng và các chủ đề có liên quan đến sản xuất và đời sống.

Trên trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội Đồng Tháp, ngoài việc phản ánh những hoạt động của Liên hiệp Hội, tình hình thời sự, chính trị, xã hội của địa phương, còn phổ biến nhiều thông tin khoa học và công nghệ để bạn đọc khai thác sử dụng, áp dụng vào sản xuất và đời sống.

Chuyên mục truyền hình “Tri thức phục vụ đời sống” do Liên hiệp Hội Đồng Tháp phối hợp với Đài truyền hình Đồng Tháp thực hiện, phát sóng định kỳ hàng tháng, phổ biến các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới trong nông nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường… góp phần chuyển biến nhận thức, thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Điểm nổi bật khác trong công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Đồng Tháp, là các hoạt động tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Trước đây, nhắc đến Hội thi sáng tạo kỹ thuật có lẽ không nhiều người ở địa phương biết đến, nhưng giờ đây Hội thi đã trở thành một phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật có sức lan tỏa to lớn trong nhân dân.

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức KH&CN của Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã bám sát những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy và UBND Tỉnh về phát triển khoa học - công nghệ, về phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH; trên cơ sở đó, phản ánh, soi rọi và kịp thời cập nhật những hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên, nhằm quảng bá  rộng rãi trong cộng đồng về tổ chức Liên hiệp Hội và các hoạt động của Liên hiệp Hội, trước hết là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ; đã nhận được sự đánh giá cao của xã hội. 

 Từ những kết quả đạt được trong công tác thông tin phổ biến kiến thức, hình ảnh về Liên hiệp Hội Đồng Tháp, nhìn từ nhiều góc độ, từ tổng quan tới những hoạt động cụ thể, đã được thể hiện đầy đủ và sinh động trước cộng đồng xã hội; từ đó các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu hơn  về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội, của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội Tình nhà.

 Những thành quả trong công tác thông tin tuyên truyền của Liên hiệp Hội Đồng Tháp trong thời gian qua có công sức và trí tuệ của tập thể cán bộ viên chức cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Liên hiệp Hội Tỉnh. Mặc dù còn khó khăn về kinh phí, nhưng với tính chủ động và tinh thần làm việc hết mình, trên dưới đoàn kết một lòng, tập thể cán bộ, viên chức luôn hết lòng vì công việc.

Đạt được một số kết quả trên là do Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên có sự phối hợp chặt chẽ; xác định rõ vai trò của hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức và biết vận động và tranh thủ được sự hỗ trợ kinh phí.   

Ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch LHH tỉnh động viên tác giả  tham gia Hội thi sáng tại KHKT năm 2020 - 2021  

Để hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ ngày càng hiệu quả hơn, thời gian tới, Liên hiệp hội Đồng Tháp tiếp tục tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đến cộng đồng; đa dạng hóa các kênh thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành mở nhiều lớp tập huấn kiến thức về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trong đó, chú trọng đến các dự án khoa học với nội dung xây dựng các mô hình sản xuất mới, tuyên truyền để nhân rộng các mô hình đã thử nghiệm thành công, gắn nội dung triển khai dự án với việc phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ và chuyển giao các quy trình công nghệ mới đến các đối tượng tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như cuộc sống người dân.

Theo mong mỏi của Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp Lê Minh Hùng:  Quốc hội sớm ban hành Luật Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Bộ KH&CN trong việc xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm về phổ biến kiến thức KH&CN nhằm triển khai Điều 48 của Luật KH&CN, trình Thủ tướng phê duyệt; xây dựng cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động về thông tin, phổ biến kiến thức.

Cũng theo Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp Lê Minh Hùng: các Liên hiệp Hội địa phương tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu, phát triển với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN cho nhân dân; chủ động, tăng cường hoạt động phổ biến kiến thức theo hướng: Đa ngành về hình thức, phong phú về nội dung, đổi mới trong phương thức thực hiện, huy động các nguồn tài chính./.

PV

Xem Thêm

Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Cần đa dạng hình thức phổ biến khoa học cho giới trẻ
Tại Hội thảo chuyên đề: “Tạo môi trường tốt cho các nhà khoa học tham gia phổ biến khoa học” trong khuôn khổ Hội nghị phố biến kiến thức khoa học 2023 được diễn ra tại Công viên Shougang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Nhiều diễn giả đã đưa ra các mô hình, giải pháp để nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học cho giới trẻ.
Phú Yên: Phản biện xã hội về các khoản thu, chi đối với giáo dục công lập
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp các Sở, ngành, các Hội vừa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết Quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Lan toả hình ảnh của Liên hiệp Hội Việt Nam qua truyền thông đại chúng
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo truyền thông đại chúng với hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và Ths Lê Thanh Tùng – Trưởng ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức, Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.
Gia Lai: Tập huấn Khởi nghiệp doanh nghiệp
Ngày 8-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tập huấn Khởi nghiệp doanh nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi, chia sẻ về truyền thông, phổ biến kiến thức giữa các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ
Sáng ngày 29/6, tại TP. Cà Mau, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội thảo “Nâng cao hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức cho các Liên hiệp Hội khu vực miền Tây Nam Bộ”.

Tin mới

Quảng Ngãi: Góp ý tư vấn và phản biện Công viên Quảng trường biển
Ngày 29/9/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tổ chức tọa đàm tư vấn, phản biện: Đề xuất Chủ trương đầu tư dự án Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - Dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì buổi tọa đàm.
Thúc đẩy khoa học, công nghệ vì một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững
Với sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội chính là thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Bình Phước: Tìm giải pháp ứng dụng công nghệ mới nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
Sáng 28/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng vật liệu mới và kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp”.
Phú Yên: Hội Làm vườn nỗ lực không ngừng góp phần xây dựng nông thôn mới
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp của người nông dân, hoạt động trong phạm vi địa bàn toàn tỉnh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ và căn cứ điều kiện cụ thể, cùng với cách tiếp cận phù hợp, đổi mới, sáng tạo, từng bước xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển.
Tham vấn ý kiến các nhà khoa học về Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy đồng chủ trì hội thảo.
Đêm hội trăng rằm - Ấm tình Vusta
Ngày 26/9, Công đoàn và Chi đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu “Đêm hội Trăng rằm - Ấm tình Vusta” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ, công nhân viên cơ quan.
Đổi mới và sáng tạo hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học & công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội.
Người đam mê những sáng kiến kỹ thuật môi trường từ rác thải
Tại vòng chung khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 10 (2022-2023) tổ chức ngày 3/8 vừa qua, tôi đặc biệt chú ý tới giải pháp “Thiết bị ủ rác thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học cụm dân cư” là 1/41 giải pháp được chọn vào Chung khảo và đã đạt giải Ba, thuộc lĩnh vực: Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Tài nguyên và Môi trường của TS Võ Anh Khuê và cộng sự.