Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam
Thứ năm, 25/03/2021 17:48 (GMT+7)

Chuyên đề Phổ biến Kiến thức số 17 (tháng 3/2021 )

- Chuyên đề số 17 tháng 03/2021 Phổ biến Kiến thức

- Chuyên đề tháng 05/2020 Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 16 (Tháng 03/2020) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 15 (Tháng 12/2019) Phổ biến Kiến thức


- Nội dung Chuyên đề số 14 (Tháng 9/2019) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 13 (Tháng 6/2019) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 12 (Tháng 3/2019) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 11 (Tháng 12/2018) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung chuyên đề số 10 (Tháng 9/2018) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 9 (Tháng 6/2018) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 8 (Tháng 3/2018) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số 7 (12/2017) Phổ biến Kiến thức

- Nội dung Chuyên đề số đặc biệt tháng 11/2017

- Nội dung Chuyên đề số 6 Phổ biến Kiến thức (tháng 9/2017)

- Nội dung Chuyên đề số 5 Phổ biến Kiến thức (tháng 6/2017)

- Nội dung Chuyên đề số 4 Phổ biến Kiến thức (tháng 3/2017)

- Nội dung Chuyên đề số 3 Phổ biến Kiến thức (tháng 12/2016)

- Nội dung Chuyên đề số 2 (Tháng 10/2016)

- Nội dung Chuyên đề số 1 (Tháng 8/2016)

- Nội dung thông báo

Tin mới

Đắk Lắk: Liên hiệp hội tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày 21/01/2022, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, bàn phương hướng hoạt động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hội và đại diện lãnh đạo 27 hội thành viên và đơn vị trực thuộc.
VUSTA phê duyệt Dự án Thế hệ Xanh
Dự án “Thế hệ Xanh - Xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu” có mục đích xây dựng nhận thức và hành động của thanh thiếu niên vì năng lượng bền vững và khí hậu.