21/1/2021136 Lượt xem
Đây là bài học rút ra từ Hội Giống cây trồng Việt Nam (VSA), bởi những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của ...

15/1/202198 Lượt xem
“Tiếp tục là mái nhà chung của đội ngũ trí thức, gắn kết, tạo đà cho Hội thành viên, đơn vị trực thuộc phát triển” - Đây là điều mà Các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội Phú Yên ...

15/1/2021243 Lượt xem
Nhìn lại thời gian đất nước đổi mới, công tác quy hoạch xây dựng ở nước ta đã có nhiều thay đổi, đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước một cách thiết thực, hiệu quả. Bộ mặt ...

13/1/202141 Lượt xem
Được thành lập năm 1994, Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức và cá nhân làm Kế toán và kiểm toán ở Việt Nam. Là thành viên ...

23/12/2020298 Lượt xem
Viện Địa chất, Nước và Môi trường là tổ chức khoa học - công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được thành lập ngày 17/9/2015. Với chức năng nghiên cứu khoa học ...

23/12/202056 Lượt xem
Chiều ngày 21/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Bon Snack, Tp. Tuy Hòa, Hội Chăn nuôi Thú y tỉnh Phú Yên phối hợp với công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y HANVET tổ chức Hội thảo “Sản ...

23/12/202060 Lượt xem
Hội Đông y tỉnh Phú Yên là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng đông y, kế thừa, phát huy, phát triển, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc thuộc ...

23/12/202041 Lượt xem
Ngày 23/12/2020, Tổng hội Xây dựng Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã phối hợp với Quỹ Văn hiến Việt Nam, Sở Văn hoá Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình ...


11/12/2020123 Lượt xem
Ngày 11/12/2020, Tổng hội Y học Việt Nam (Tổng hội) đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, thảo luận và đưa ra phương hướng hoạt động năm ...